2010

2010/12010-1
Ur innehållet
Krönika. Agneta Norberg s.4
Clara Zetkin och den Internationella Kvinnodagen. Aase Bang s.10
Fjärde vågens feminism. Ianthe Holmberg s.16
Vi Mänskor i 70-talet. Louise Waldén s.24
Porträtt av kvinnokämpar. s.18-29
Agonistisk feminism. Ianthe Holmberg s.30
Kampanjen Ain`t I a woman? s.35
Om kampen mot trafficking. Hjördis Levin s.36
Kvinnokonventionen. Ett verktyg för rättvisa. s.43
Köksredskap för förändring. s.48
Recensioner och dikter