Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Vilka liv ska sörjas?

En ny bok heter Båt 370 – Döden på Medelhavet. Jag läser om den i GP – ”En sorgesång över havets offer”, lyder rubriken.

Natten mellan den fjärde och femte januari förra året sjönk en överlastad gummibåt med 53 flyktingar på havet mellan Turkiet och Grekland. 13 överlevde, alla andra drunknade. Annah Björk, en av de två författarna skriver : ”Jag ska behandla den här båten som svenska myndigheter eller tidningar gjort om det varit ett kryssningsfartyg i Östersjön som sjönk, istället för ännu en båt full av flyktingar.” Författarna har bestämt sig för att synliggöra en av alla bortglömda, men pågående flyktingtragedier.

Uppslutningen i Stockholm och övriga landet kring de fyra offren för terrorattacken på Drottninggatan har gjort själen gott, men måste inte vår empati räcka till fler? Även liv som förloras i flykt måste räknas, måste var sörjbara.

Samma dag läser jag en artikel i nättidningen Feministiskt perspektiv där Tiina Rosenberg berättar från en konferens i Amsterdam med och om den uppburna filosofen Judith Butler. Butler fokuserar just att vissa människor är mer sårbara, t.ex. på grund av krig och att de är lika värda att sörjas som alla andra. Som  Tiina Rosenbergs uttrycker hennes budskap: Läs mer:

Stoppa vapenexporten till diktaturer. Hur svårt ska det vara?

 Ulf Bjereld inför S-kongressen

 Det råder bred politisk enighet om att svensk vapenexport till diktaturer ska förbjudas. På Socialdemokraternas partikongress 2013 slogs det fast att

”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter.”

I KEX-utredningens (Krigsmaterielexportöversynskommittén) betänkande från 2015 enades samtliga partier utom Vänsterpartiet om följande formulering:

”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd.” (Vänsterpartiet ville skärpa formuleringarna ytterligare.) Statsminister Stefan Löfven har själv gjort klart:

-Det ska inte vara okej att exportera vapen till länder som uppenbart betraktas som diktaturer.

Läs mer:

”Jasaffären i Botswana strider mot Sveriges mål”

Svenska Dagbladet idag:

-Som fredsforskare stöder vi starkt en svensk utrikespolitik med fokus på mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning. En Jasaffär med Botswana skulle stå i direkt strid med Sveriges utrikesmål, skriver Johan Brosché, Kristine Höglund och Sebastian van Baalen, Uppsala universitet

Försvarsminister Peter Hultqvists besök i Botswana i september 2016 orsakade uppståndelse när kostnaderna för besöket sköt i höjden. Det avledde dock uppmärksamheten från en mer angelägen fråga, nämligen Sveriges avsikt att sälja stridsflygplanet Jas 39 Gripen.

Affären är mycket kontroversiell i Botswana, särskilt med tanke på de skandaler som följde av Jasaffären med Sydafrika 1999, men har helt gått under radarn i Sverige. Som freds- och konfliktforskare ställer vi oss frågande till Sveriges ambitioner då de strider mot Sveriges utrikespolitiska mål och värden rörande mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning.

Läs mer:

Har ni sett fredsstatyn av skulptören Peter Linde på Kärleksudden vid Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm?

Fredskvinnan står där ”guldglänsande med famnen öppen för att inspirera till kvinnligt deltagande i arbetet för fred och hyllande kvinnor som som gjort insatser i detta livsviktiga arbete”, skrev Lars Epstein på Facebook i juni förra året, då statyn invigdes,

På sockeln finns porträttmedaljonger av två kvinnliga politiker som jobbade aktivt och helhjärtat för freden Alva Myrdal (1902-1986) och Inga Thorsson (1915-1994).

Det var föreningen Kvinnan i fredsarbetet som samlade in pengar och jobbade för statyprojektet i fem års tid.

I Göteborg arbetar IKFF för en staty på en verklig fredskvinna, Ingrid Segerstedt Wiberg. Det blir nog inte en lika idealiserad kvinnobild, men säkert fin den också!

PALESTINA AFTON

Öppet hus och fika

Torsdagen den 23 mars klockan 18 – 21

Folkets hus, Kiliansgatan 13 , Medeltidssalen

Vad händer i Palestina?

Författarna till boken med samma namn visar bilder, berättar och diskuterar

Gunnar Olofsson

Läkare. Har varit engagerad journalist, författare och musiker i Palestinafrågan i 40 år.Periovis rest och arbetat i Palestina. 

Peo Österholm

Journalist, författare och musiker. Har tidigare arbetat med daggspress och publicerat bok om folkmusik. Är aktiv i Ship to Gaza.