Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

”ROTEN TILL DET ONDA”

Ingmar Karlsson, Mellanöstern kännare, fd diplomat,

föreläser om ”Roten till det onda”, bakgrunden 1916-2016 till dagens politiska och humanitära kris i Mellanöstern.

Göteborg

 onsdag 19 okt. kl 18

Viktoriahuset, Linnégatan 21 Samlingssalen

 

Fredsam fredsduva-1

Motion till riksdagen om att avskaffa kärnvapen

 

Motion till riksdagen 

2016/17:156

av Stig Henriksson m.fl. (V)

Förbud mot kärnvapen

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-karnvapen_H402156/html#totop

 

1        Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör införa en klar och otvetydig lagstiftning om ett förbud mot införande och transitering av kärnvapen på svenskt territorium samt följa upp att förbudet efterlevs genom tillförlitliga kontrollmekanismer och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör påbörja ett samarbete för att nästa granskningskonferens för icke-spridningsavtalet ska kunna fastlägga en tidsplan för att genomföra Canberrakommissionens förslag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige, som enskilt land såväl som medlem i EU och FN, bör agera för att Europa ska bli en kärnvapenfri zon och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast bör underteckna the Humanitarian Pledge och arbeta aktivt för att initiativet ska resultera i ett verkligt förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.

Läs mer:

Women’s-boat-to-Gaza bordades av israelisk trupp, kvinnliga soldater i spetsen

womens-boat-to-gaza                                                                                                                                                                                           Omkring 35 sjömil utanför Gazas kust, bordades båten Zaytona-Oliven, mera känd som Women’s boat to Gaza, med sin kvinnliga besättning av den israeliska marinen 5 oktober. Syftet med resan var att skapa uppmärksamhet kring den israeliska blockaden mot Gaza. Att Israel grep in var helt väntat. Bordningen och gripandet av de 13 ombordvarande aktivisterna lär ha skett utan våldsamheter, enligt uppgifter i The Times of Israel. För att ”minimera friktion” vid bordningen ska kvinnliga soldater ha stått i främsta ledet.

mairead-maguire

Bland de tretton kvinnorna av olika nationaliteter fanns Mairead Maguire som fick Nobels fredspris 1976 för sitt försoningsarbete i konflikten på Nordirland.

Zaytouna uppges nu vara på väg till den israeliska hamnstaden Ashdod.

 

Kvinnors pension i genomsnitt 6 500 kr lägre i månaden än mäns

2016-10-05-orange-kuvert

När får vi jämställda pensioner?

Sveriges Kvinnolobby har lämnat ett remissvar till regeringens Pensionsgrupp som haft i uppdrag att analysera pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Trots att svenska kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män presenteras inga förslag till åtgärder.

I ett orange kuvert skickar Sveriges Kvinnolobby tio förslag för mer jämställda pensioner. Satsningar på de kvinnliga pensionärerna måste synas i höstbudgeten.

Kvinnors pension är i genomsnitt 6 500 kronor lägre än mäns per månad. Ensamstående, de äldsta kvinnorna och utrikes födda kvinnor med få yrkesverksamma år har de allra sämsta pensionerna. Skillnaderna har sin grund i ett ojämställt arbetsliv.

För att bryta ojämställdheten på arbetsmarknaden krävs bland annat individualiserad föräldraförsäkring och rätt till heltid. Särskilda insatser behövs också för gruppen utrikes födda kvinnor med få yrkesverksamma år. Det är inte rimligt att man ska ha arbetat 40 år i Sverige för att få en pension som går att leva på, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Läs mer:

International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons

2016-09-26-fn-logga26 September

”Let us pledge to work for the total elimination of nuclear weapons with urgency and a sense of collective purpose. Our very survival depends upon it.” Secretary-General Ban Ki-Moon

georgedragon

Sculpture depicting St. George slaying the dragon.
The dragon is created from fragments of Soviet SS-20 and
United States Pershing nuclear missiles. 
Credit: UN Photo/Milton Grant