Folk och fred

 

SÖNDAG 10 JANUARI

 Kl10.00

Formellt öppnande av rikskonferensen
• ”Vad är Nätverket Folk och Fred?”

Representanter för lokala grupper och Nätverket Folk och Fred
10:30-12:00

Vilka hot finns det mot Sverige                                                                                                                                                                                              •”Svensk försvarspolitik och närmandet till Nato”

Sven Hirdman, fd statssekreterare och Moskvaambassadör

• ”Militära styrkeförhållanden”

Lars Drake, Folket i Bild/K.
• ”Rymdens nyttjande i krig”

Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd
• ”Andra hot än militära”

 Janine OKeeffe, Fridays for Future

Fortsätt läsa Folk och fred

Ett Gott Nytt År önskar SKV!

Ett tungt år ligger bakom oss med tuffa konsekvenser på olika plan för olika människor. Det kan handla om sjukdom och död, om ekonomiska svårigheter, om ensamhet och isolering, även om ökat våld i nära relationer. Men för andra kan mera tid på hemmaplan också betyda ett lugnare tempo, ökad kontakt med familjen, tid för eftertanke. Vi hoppas och tror att världen får kontroll över Covid 19 under det kommande året och alla aktiviteter inom utbildning, kultur, sport, föreningsliv kan blomma ut igen.

Värna demokratin! 

2020 i dec togs försvarsbeslutet i riksdagen för 2021-2025. Det inkluderade en ”NATO-option” – att öka beredskapen för ett snabbspår till NATO medlemskap. Ett överrumplande förslag! Hur väl förankrat var det i Sveriges befolkning? Lika lite måhända som beslutet att inte stödja FN:s konvention om förbud av kärnvapen. I den frågan har politiken inte folket med sig – det är väl dokumenterat. Är inte hela meningen med demokrati och den parlamentariska modellen att viktiga frågor lanseras, diskuteras i partier, organisationer och media för att sedan beslutas om i riksdagen. Att hoppa över diskussionen är att undergräva hela tanken med vad demokrati står för. Fortsätt läsa Ett Gott Nytt År önskar SKV!

Nej till ökat samarbete med Nato!

Riksdagsmajoriteten är på väg att fatta ett ansvarslöst försvarspolitiskt beslut.!
Den stora ökningen av försvarsanslaget, på bekostnad av andra viktiga behov, är kopplat till ett ökat samarbete med Nato. De nya regementen i Sollefteå och Falun motiveras av att Sverige ska kunna skydda förflyttning av trupp och material från Trondheim i Norge till krigsinsatser på andra sidan Östersjön. Det påminner om transittrafiken från andra världskriget. I Ryssland kommer detta att uppfattas som en del av Natos krigsförberedelser. Vi kan därmed bli ett militärt mål i en kommande stormaktskonflikt.

Ryssland har inte hotat Sverige. Landet är inte intresserat av svenskt territorium utom för att ha en buffert mot Nato. Ryssland är militärt underlägset Natoalliansen och har inget intresse av att starta ett krig mot den, än mindre mot Sverige.

En Nato-option ökar spänningen i vårt närområde. Satsa istället på en förbättring av den dåliga kontakten med Ryssland och stärk Alliansfriheten!

AVBRYT  SAMARBETET MED NATO, RIV UPP VÄRDLANDSAVTALET!

SKATTEMILJARDER TILL VÄLFÄRD, INTE TILL MILITÄREN!

SKRIV UNDER FN:s GLOBALA KÄRNVAPENFÖRBUD!

NEJ TILL NATO-OPTION!

Grattis World Food Programme

Idag, den 10 dec, delades Nobels fredspris ut till World Food Programme (WFP) FNs mat program.  FN kritiseras ibland för att vara dyrt och tungrott, men med en budget på 2019 8 miljarder dollar kunde WFP  år 2019 hjälpa 100 miljoner människor i 88 länder med mat och mediciner. Man kan jämföra med kostnaden för att bygga ett enda hangarfartyg: 12 miljarder dollar. ”Det finns så stora rikedomar i världen”, sa David Beasley som tog emot priset å WFP:s vägnar. ”Inget barn i världen skulle behöva gå hungrig”. Ett tack för väl utfört arbete. ja, men än mer en utmaning för oss andra med mat i överflöd att fortsätta bekämpa hunger och fattigdom, och skapa rimliga livsvillkor för alla människor på jorden. Ett hangarfartyg till? Nej tack!