Vi Mänskor

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Vi Mänskor - Svenska Kvinnors Vänsterförbund

International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons

2016-09-26-fn-logga26 September

”Let us pledge to work for the total elimination of nuclear weapons with urgency and a sense of collective purpose. Our very survival depends upon it.” Secretary-General Ban Ki-Moon

georgedragon

Sculpture depicting St. George slaying the dragon.
The dragon is created from fragments of Soviet SS-20 and
United States Pershing nuclear missiles. 
Credit: UN Photo/Milton Grant

Välkomna till Internationella torget Bok & Biblioteksmässan i Göteborg

SKV har sedan många år ett 2016-09-07-internationella-torgetengagemang för Fistula sjukhuset för förlossningsskadade kvinnor i Etiopien. Besök vår monter på Internationella torget. Bildvisning på Lilla scenen torsdag 16.30.

”Varför ett sjukhus för enbart förlossningsskadadekvinnor? ” Stora scenen söndag 14.40.

Glädjande nyhet – ny jämställdhetsmyndighet

Idag kom nyheten att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas. Det glädjer oss mycket. Kvinnorörelsen har länge tryckt på regeringen för att inrätta en sådan sedan Jämställdhetsombudsmannen med kansli avskaffades. Särskilt fokus krävs på just jämställdhet för att lyckas i arbetet att skapa lika förutsättningar i livet för kvinnor och män, hemma, i arbetslivet och i samhället i stort.  

Vi hoppas på att särskilda insatser görs i skolor där största chansen finns att påverka tankemönster och värderingar hos en ny generation. Läs mer:

Till Regeringen Stoppa kärnvapenkapprustningen

Stoppa kärnvapenkapprustningenKontakta kampanjskaparen

Vi uppmanar den svenska regeringen att ta initiativ mot kärnvapenkapprustningen för vår och världens säkerhet.

Vi kräver att regeringen
1. Inför en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium.
2. Driver kravet om en kärnvapenfri zon i Norden
3. Driver kravet om en tidplan för genomförande av en kärnvapenfri värld.

Varför är det här viktigt?

Den första atombomben fälldes den 6 augusti 1945 över Hiroshima. Allt sedan dess har fredsrörelsen i hela världen kämpat för att förbjuda kärnvapen. I dag finns det 16 000 kärnvapen varav 2 000 kan avfyras omedelbart hos USA och Ryssland.

Spänningen har ökat också i Norden med militära krigsspel, inte minst i Norrbotten. Genom Sveriges värdlandsavtal med Nato som trädde i kraft den 1 juli i år har risken ökat att Sverige tvingas ta emot kärnvapen. Sverige har inte ett juridiskt bindande förbud mot kärnvapen på svenskt territorium. Det har Finland och Nya Zeeland. En sådan lag är därför brådskande.

Åtta kärnvapenfria zoner finns redan, som omfattar hälften av jordens landområden. En kärnvapenfri zon i Norden är ytterligare en åtgärd för att förhindra kärnvapenmakternas tillträde till svenskt territorium.

Icke-spridningskonferensen antog enigt år 2000 ett 13 punktsprogram för en kärnvapenfri värld, men någon tidplan antogs aldrig. Regeringen bör samarbeta med andra länder och kräva en tidplan för genomförandet av detta beslut.

Vi uppmanar den svenska regeringen att ta initiativ mot kärnvapenkapprustningen för vår och världens säkerhet.