Fredsvänner jublar världen över!

Mer än 50 stater  har skrivit under FN konventionen om förbud mot kärnvapen och denna träder nu i kraft i dessa länder. Om än inte alla stater samlas kring förbudet, är det en kraftfull markering som visar att en stor del av världens befolkning inte accepterar att leva under skuggan av kärnvapen.

Att dessa massförstörelsevapen finns kvar påverkar alla människor på jorden, inte bara dem som äger vapnen. Detta är djupt omoraliskt och demokratiskt helt oacceptabelt. Inte minst då kärnvapenländerna själva har förbundet sig i Icke-spridningsavtalet att successivt avskaffa kärnvapen och arbeta för nedrustning. De har haft drygt 50 år på sig att leverera.

Dags att samla den starka opinion för fred som finns i världen och se till att avtalet implementeras eller att NF förbudet gäller alla stater. Människor vill leva i fred med varandra!

Och Sverige! Skriv på FN förbudet för sjutton! Det vill en stor majoritet svenskar.

Folk och fred

 

SÖNDAG 10 JANUARI

 Kl10.00

Formellt öppnande av rikskonferensen
• ”Vad är Nätverket Folk och Fred?”

Representanter för lokala grupper och Nätverket Folk och Fred
10:30-12:00

Vilka hot finns det mot Sverige                                                                                                                                                                                              •”Svensk försvarspolitik och närmandet till Nato”

Sven Hirdman, fd statssekreterare och Moskvaambassadör

• ”Militära styrkeförhållanden”

Lars Drake, Folket i Bild/K.
• ”Rymdens nyttjande i krig”

Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd
• ”Andra hot än militära”

 Janine OKeeffe, Fridays for Future

Fortsätt läsa Folk och fred

Ett Gott Nytt År önskar SKV!

Ett tungt år ligger bakom oss med tuffa konsekvenser på olika plan för olika människor. Det kan handla om sjukdom och död, om ekonomiska svårigheter, om ensamhet och isolering, även om ökat våld i nära relationer. Men för andra kan mera tid på hemmaplan också betyda ett lugnare tempo, ökad kontakt med familjen, tid för eftertanke. Vi hoppas och tror att världen får kontroll över Covid 19 under det kommande året och alla aktiviteter inom utbildning, kultur, sport, föreningsliv kan blomma ut igen.

Värna demokratin! 

2020 i dec togs försvarsbeslutet i riksdagen för 2021-2025. Det inkluderade en ”NATO-option” – att öka beredskapen för ett snabbspår till NATO medlemskap. Ett överrumplande förslag! Hur väl förankrat var det i Sveriges befolkning? Lika lite måhända som beslutet att inte stödja FN:s konvention om förbud av kärnvapen. I den frågan har politiken inte folket med sig – det är väl dokumenterat. Är inte hela meningen med demokrati och den parlamentariska modellen att viktiga frågor lanseras, diskuteras i partier, organisationer och media för att sedan beslutas om i riksdagen. Att hoppa över diskussionen är att undergräva hela tanken med vad demokrati står för. Fortsätt läsa Ett Gott Nytt År önskar SKV!