1992

1992/11992-1
Ur innehållet:
Skapande kvinnor
Konsten – vår möjlighet. Helga Henschen s.2
Konstnärskap. Harriet Clayhills s.5
Skapa. Maria Jacobson s.6
Kultur ger möjlighet att. Karin Lentz s.14
Kvinnobilder – kvinnoerfarenheter. Benedicte Bergmann s.18
Guerrilla Girls. s.21
Ett språk bortom orden. Maria Edström s.28
Bryggcafé med idéer. Erni Friholt s.30
Skapande solidaritet. Hillevi Nilsson s.32
Prostitution – en mansfråga. Lena Olson s.36
8 mars. s.40
Recensioner. s.42
Internmaterial. s.44

 

1992/21992-2
Ur innehållet:
EG
Ökat EG-motstånd i Sverige. Referat av Grethe Haldorsen s.8
Väst vill ha nya murar. Björn Kumm s.10
Vi måste skapa en kvinnopolitik. Marie-Louise Carlberg s.12
Solen skickar ingen räkning. Erni Friholt s.16
Avrustningsläger. s.21
Lycka till salu. Maria Jacobson s.22
Europas mörka hjärta Lena Olson s.32
Nya murar i Europa. Marie-Louise Carlberg s.36
Bryssel inte bara EG. Erni Friholt s.38
Nätstrumporna. s.41
SKV-material. s.42

 

1992/31992-3
Ur innehållet:
Slakten av den offentliga sektorn
Bäggar och bäggar. Britt Edwall s.5
Valfrihet – av vad och för vem? Gunnel Atlestam s.8
Offentliga sektorn och seglivade myter. Siv Waldor s.10
Marknaden och valfriheten. Sten Ljunggren s.12
Nätstrumporna. Marie-Louise Carlberg s.24
Balkan – Europa 1992. Jan Öberg s.30
Vad handlar Jugoslavien om? Håkan Wiberg s.33
Kvinnomanifestation mot EG i Storlien. s.40
Recensioner. s.42
Hjälp till självhjälp. Emmaus i Göteborg s.46

 

1992/41992-4
Ur innehållet:
Makten över maten, jorden och konsumtionen
Fred med jorden. Elin Wägner s.3
De fula knepen. Charlotte Reimerson s.8
Ny jordbruks- och livsmedelspolitik. Weikko Skoog s.14
Bygg nätverk – bojkotta monopolen. Erni & Ola Friholt s.18
Kvinnor mobiliserar. Ianthe Holmberg s.24
15 skäl att säga nej till EES. s.28
Akademiskt kalhygge. Brigitte Stepanek s.34
Feministisk bokmässa. Ast Heimann & Kerstin Sandgren s.38
Recensioner. s.39
Notiser och dikter. s.40