1986

1986/11986-1
Ur innehållet:
Birgitta Lagerström
8:e Mars
En oavslutad historia. Gun Fälth s.4
Stoppa jakten på de prostituerade. s.6
En polis ser på kvinnovåldet. Gun Fälth s.7
Prenumerera! s.10
SCUM Manifesto, Valerie Solanas. s.12
Den upproriska kvinnan, av Hagar Olsson, 1931. s.14
72 år i arbete för fred – solidaritet – jämlikhet – rättvisa. s.17
Kroppen är mitt instrument. Kristina Svensson & Martine Durand s.18
Att vara en vara. Ruth Bohman s.20
Tid är välfärd. Gun Fälth s.23
Novelltävling, fotoreportage mm.

 

1986/2_31986-2_3
Ur innehållet:
Birgitta Lagerström
Sveket, Svenska Spanienkämpar
1936. Bengt Segerson s.3
Resan ner, Intervju med Gustav Eriksson. Lars Tegman s.7
Blod och vrede, Erik Liljemarks krigsminnen. Lars Tegman s.13
Hemkomsten, Intervju med Kurt Levander. Lars Tegman s.18
Sveket, hur Europa övergav Spanien. s.23
Solidaritet. Kaysa Rothman De Rosas. s30
Adolfo, En resa i fascismens Europa. s.36
Kerstin, Mekki och gubbarna. Monica Dalin s.54
Tack för pengarna! Aase Bang s.61
Varför gillar vi Dallas? Gun Hedbom s.62

 

1986/41986-4
Ur innehållet:
Birgitta Lagerström
Fred
Kvinnofredslägret Greenham Common. Susanne Björkman & Agneta Furvik s.2
Krig, fred och kvinnor. Ruth Bohman s.13
Kvinnor spottar aldrig på jorden. Ingrid Sjöstrand s.25
Om krigens och fredens samband. Erni & Ola Friholt s.28
Kampen om ett paradis och dess människor. Maria Bergom-Larsson s.37
Kvinnor på film. s.45
Recensioner. s.46
Fråga Hjördis. Hjördis Levin s.50
Kom med i SKV! Aase Bang s.53
SKV-Nytt m.m. s.54

 

1986/5_61986-5_6
Ur innehållet:
Noveller!
Hej Sven-Åke. Kristina Hammerskog s.4
Om bruden vill bjuda. Gerda Lindskog s.8
Grynnan. Soili Korpimäki s.11
Ensam mamma blues eller, Tänk om jag blir en lutfisk. Viveka Munther s.12
En dag i varuhuset. Ing-Britt Melin s.15
Mammas landskap. Gerda Lindskog s.18
Ute på djupet. Signe Rudberg s.22
Vinnarna i Vi mänskors novellpristävling 1986.*Monica Dalin*24
Recensioner. s.44
SKV och freden. Aase Bang s.45
Kampen mot kärnvapen det allra viktigaste. Susanne Björkenheim s.46