SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

4. Föräldraförsäkringen är större än en köksbordsfråga.

 Individualisera föräldraförsäkringen, se till att den används under barnets två första år och gör det möjligt för alla gravida kvinnor som inte kan arbeta att få graviditetsersättning.

 

 

SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

3. Jämställdhet är en nyckel till en bra och likvärdig skola.

Ge Skolinspektionen ett permanent uppdrag att följa upp hur väl skolor lever upp till sitt jämställdhetsuppdrag. Starkare styrning som tar sikte på att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat ger en bättre skola för alla.

Sex KRAV INFÖR VALEN 2018 från SVERIGES KVINNOLOBBY

2. Satsningar på etablering: egen försörjning ska gälla alla.                                       Öronmärk platser i etableringsinsatser för kvinnor, se till att de  genomförs i kvinnodominerade sektorer och att barnpassning erbjuds i anslutning till alla etableringsaktiviteter.

 

Sex KRAV INFÖR VALEN 2018 från SVERIGES KVINNOLOBBY

Sveriges kvinnolobby representerar en stor del av den svenska kvinnnorörelsen. Idag presenterar vi deras första krav inför valet i höst. Fortsättning följer.

1. Halva makten – hela livet. Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden genom att anställa fler kvinnor i mansdominerade verksamheter och se till att de får möjlighet att befordras. Säkerställ att styrelser, ledningsgrupper och politiska församlingar är jämställda genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och varvade listor.

Kärnvapenhotet har aldrig varit större

ÅSIKT

Thage G Peterson och Maj Britt Theorin: FN:s kärnvapenavtal måste undertecknas omgående

Kärnvapen är det största hotet mot mänskligheten. Det finns i dag minst 15 000 kärnvapen i världen. Av dem ligger minst 1 800 klara att använda, det vill säga klara att avfyras mot städer och                 Foto Urban Andersson          människor.  För att utplåna,                      Foto Björn Lindahl                                                           döda och lemlästa.  

I det så kallade icke-spridningsfördraget, NPT, förband sig kärnvapenmakterna redan för femtio år sedan att seriöst arbeta för att avskaffa alla kärnvapen.

I NPT från år 2000 antog såväl kärnvapenmakter som icke-kärnvapenmakter en tretton punkters plan för avskaffande av alla kärnvapen. Någon tidsplan blev dock inte utsatt. Dessa utfästelser har inte kärnvapenmakterna levt upp till, även om de under årens lopp har minskat antalet vapen. I stället har de stora kärnvapenländerna gått i motsatt riktning. Ryssland moderniserar sina strategiska kärnvapen. Ryssland och Kina satsar aggressivt på att utveckla mindre och effektivare kärnvapen. USA har beslutat att satsa upp till 1 200 nya miljarder dollar under tre decennier på sitt kärnvapenprogram.

Så hemskt och illa är läget i dag!

Fortsätt läsa Kärnvapenhotet har aldrig varit större