Sex KRAV INFÖR VALEN 2018 från SVERIGES KVINNOLOBBY

2. Satsningar på etablering: egen försörjning ska gälla alla.                                       Öronmärk platser i etableringsinsatser för kvinnor, se till att de  genomförs i kvinnodominerade sektorer och att barnpassning erbjuds i anslutning till alla etableringsaktiviteter.

 

Sex KRAV INFÖR VALEN 2018 från SVERIGES KVINNOLOBBY

Sveriges kvinnolobby representerar en stor del av den svenska kvinnnorörelsen. Idag presenterar vi deras första krav inför valet i höst. Fortsättning följer.

1. Halva makten – hela livet. Bryt den könssegregerade arbetsmarknaden genom att anställa fler kvinnor i mansdominerade verksamheter och se till att de får möjlighet att befordras. Säkerställ att styrelser, ledningsgrupper och politiska församlingar är jämställda genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och varvade listor.

Kärnvapenhotet har aldrig varit större

ÅSIKT

Thage G Peterson och Maj Britt Theorin: FN:s kärnvapenavtal måste undertecknas omgående

Kärnvapen är det största hotet mot mänskligheten. Det finns i dag minst 15 000 kärnvapen i världen. Av dem ligger minst 1 800 klara att använda, det vill säga klara att avfyras mot städer och                 Foto Urban Andersson          människor.  För att utplåna,                      Foto Björn Lindahl                                                           döda och lemlästa.  

I det så kallade icke-spridningsfördraget, NPT, förband sig kärnvapenmakterna redan för femtio år sedan att seriöst arbeta för att avskaffa alla kärnvapen.

I NPT från år 2000 antog såväl kärnvapenmakter som icke-kärnvapenmakter en tretton punkters plan för avskaffande av alla kärnvapen. Någon tidsplan blev dock inte utsatt. Dessa utfästelser har inte kärnvapenmakterna levt upp till, även om de under årens lopp har minskat antalet vapen. I stället har de stora kärnvapenländerna gått i motsatt riktning. Ryssland moderniserar sina strategiska kärnvapen. Ryssland och Kina satsar aggressivt på att utveckla mindre och effektivare kärnvapen. USA har beslutat att satsa upp till 1 200 nya miljarder dollar under tre decennier på sitt kärnvapenprogram.

Så hemskt och illa är läget i dag!

Fortsätt läsa Kärnvapenhotet har aldrig varit större

Al Nakba 70 år i Lund och Göteborg

PALESTINA AFTON

Alla människors lika värde

Ett historiskt reportage om svenskarna

och de landsfördrivna palestinierna

Göran Burén

författaren av boken med denna

titel berättar och diskuterar

Öppet hus, film och fika

Tisdagen den 15 maj klockan 18,30

ABFhuset , Kiliansgatan 9 , källaren

Lund

Arrangörer: Svenska Kvinnors Vänsterförbund i Lund, Palestinagruppen i Lund, ABF-mittSkåne, Socialdemokratiska internationella föreningen i Lund, Svenska freds lund – Malmö

 

Demonstration i Göteborg

Samling Kungstorget 15 maj kl 17.30

Avmarsch till Jussi Björlings torg (vid Operan) för möte och för att vinka av SHIP to GAZAs båt.

Demonstration för Palestina-Affisch(1)

 

Högsta militärutgifterna sedan kalla kriget

 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri, uppskattar utgifterna till hisnande 14 847 miljarder svenska kronor – eller omkring 14 hela svenska statsbudgetar.

Efter sex år i rad av ganska oförändrade utgifter för militären ökade de med 1,1 procent mellan 2016 och 2017. 

– De fortsatt höga militärutgifterna i världen är mycket oroande. Det undergräver försöken att nå fredliga lösningar på konflikter i världen, säger Jan Eliasson, Sipris styrelseordförande.

 

Saudiarabien – allt större

Shejkdömet Saudiarabien har tagit över Rysslands tidigare placering som världens tredje största militärmakt, om man enbart ser till ländernas militärutgifter 2017.

– Väpnade konflikter och rivaliteten i Mellanöstern har, trots låga oljepriser, drivit på den kraftiga ökningen av regionens militärutgifter, säger Pieter Wezeman, forskare på Sipris projekt om vapen och militärutgifter.

Ryssland minskar

Rysslands militärutgifter har minskat med 20 procent mellan 2016 och 2017. Det innebär att landet var den fjärde största militärmakten i världen om man ser till militärutgifterna 2017.

– Modernisering av militären är fortfarande prioriterat i Ryssland, men landets ekonomiska problem har sedan 2014 begränsat försvarsbudgeten, säger Sipris Siemon Wezeman som är specialiserad på Ryssland.

 

Militärutgifter 2017 Foto: SVT Design

Kina fördubblar

Kina ökar mest under en längre period. Kina har ökat sina militärutgifter med 110 procent mellan 2008 och 2017, och är det land i världen som satsar mest på militären, efter USA som har de största militärutgifterna.

Modernisering i USA

USA:s kostnader uppskattas till 610 miljarder dollar, cirka 35 procent av världens militärutgifter. Kostnaderna var oförändrade mellan 2016 och 2017. Enligt Sipri har USA:s nedåtgående trend som inleddes 2010 stannat av.

– USA:s militärutgifter kommer troligen att öka kraftigt under 2018 för att betala mer militär personal och moderniseringen av konventionella vapen och kärnvapen, säger Aude Fleurant, chef för Sipris projekt om vapen och militärutgifter.

Fortsätt läsa Högsta militärutgifterna sedan kalla kriget