Hiroshimadagen i Göteborg

Mån 6 aug kl. 18.30

Fredslunden i Vasaparken (hörnet av Engelbrektsgatan och Götabergsgatan)

Manifestation till minne av offren för kärnvapenanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 1945

Program

Max Tegmark (sommarpratare 1 aug.) på Skype från USA

Annelie Börjesson, nyvald ordförande i Svenska FN-förbundet

Jazzmusiker för fred, Matilda Magnusson sång

Fika efteråt i Vasakyrkan.

kl. 21.00

Ljussättning vid Lejontrappan

Ett ”Sommar” med tyngd Max Tegmark – Sverige måste visa moralisk ledarskap och stödja FN förbudet av kärnvapen!

Så härligt när man ramlar på ett Sommar i radion med ett viktigt budskap. Det händer tyvärr inte varje dag. Max Tegmark, professor vid MIT, forskare inom Artificiell Intelligens och fysik, och aktivist, säger han själv, vill att vi ska ta kärnvapen hotet på allvar.

Genom historien har vi lärt oss av våra misstag. Det kan vi inte göra i frågan om kärnvapen. Ett misstag som orsakar ett kärnvapenkrig skulle ödelägga vår planet och omintetgöra mänsklighetens framsteg. Och denna oerhörda katastrof har vi flera gånger varit skrämmande nära. Så kan vi inte ha det. Det är att spela rysk roulette med livet på jorden. Hur kommer det sig att några få länder tar sig den moraliska rätten att hålla sig med sådan makt över alla oss andra? FN konventionen om förbud mot kärnvapen, som röstades fram för ett år sedan med stöd av Sverige och 121 andra länder, är en reaktion mot det orimliga i en sådan världsordning. Den sätter press på dessa länder att äntligen leva upp till tidigare åtaganden att nedmontera sina kärnvapenarsenaler. Majoriteten av världens befolkning vill inte ha dem! Sverige måste visa moralisk ledarskap och ratificera FN förbudet. Fortsätt läsa Ett ”Sommar” med tyngd Max Tegmark – Sverige måste visa moralisk ledarskap och stödja FN förbudet av kärnvapen!

Why neutral, peaceful Sweden is preparing for war

– De senaste två veckorna har varje hushåll i Sverige fått hem en broschyr med instruktioner om hur man förbereder sig på krig, skriver Peter Apps  på Channel News Asia, även citerad på Feedspot, en websida som skriver på engelska om vad som händer i Sverige.

– Broschyren, som är utgiven av regeringen med instruktioner till alla som bor i Sverige att motstå invaderande styrkor med alla till buds stående medel, utgör ett dramatisk exempel på hur snabbt det som nyligen var otänkbart har blivit något som speciellt nordiska regeringar anser de måste ta itu med.

– Tonen i broschyren är visserligen till stor del är vardaglig och lugnande, men det underliggande budskapet går inte att ta miste på. Skulle Sverige anfallas väntas alla i landet att göra exakt som de blir tillsagda, om det nu gäller att få fram medicinsk utrustning och stå till tjänst på annat sätt, eller att slåss och dö. Trots all kritik om skrämselpropaganda som broschyren utsatts för, är detta helt klart ett budskap som svenska myndigheter vill föra fram. Broschyren har översatts till arabiska, somaliska och en mängd andra språk för att anå fram till nyanlända migranter. Även dessa grupper kommer att finna att deras unga män och kvinnor blir inkallade.

– Ryssland är förstås inte det enda hotet att oroa sig för. Den svenska broschyren handlar också konkret om terror attacker som en fara och hänvisar genomgående till risken för ospecificerade ’kriser’, förutom krig. Men det är uppenbart att vad som framförallt oroar de svenska myndigheterna är – en massiv attack följd av en omfattande desinformationskampanj som talar om för folket att kriget är slut och förlorat innan det börjat.

Kolumnisten Peter Apps skriver också om Sveriges nära samarbete med Nato, samt att värnplikten återinförs. Läs vidare på https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/sweden-reintroduce-national-service-preparing-for-war-10292000 Channel News Asia