Ska Sverige ge upp kampen för en kärnvapenfri värld?

Pierre Schori skriver i Svenska Dagbladet att de borgerliga nuhar gett upp decenniers svensk kamp för en kärnvapenfri värld.

Tidigt, innan valfebern hade börjat stiga, berättade en äldre vän att han hade fattat ett avgörande beslut. Det kommande valet tedde sig ödesdigert. Utifrån egna dramatiska livserfarenheter och som en sannolik sistagångsväljare hade han därför frågat sina barn och barnbarn om hur han skulle rösta. Det var ju deras framtid som stod på spel, inte hans.

Så fick valhandlingen plötsligt en djupare mening. Själv slungades jag tillbaka till ett eget ödesval, till 1960-talet då frågan om ett svenskt atomvapen övervägdes. För bomben talade då Högerpartiet och överbefälhavare Torsten Rapp. Socialdemokratin var avvaktande, medan en bred folklig opinion mobiliserades mot. Till slut insåg statsminister Tage Erlander att atombombsinnehav skulle göra Sverige till ett mål och drastiskt minska vår säkerhet.  

Den 6 augusti uppmärksammar världen minnet av de 212 000 män, kvinnor och barn som dog när amerikanska atombomber släpptes över Hiroshima och Nagasaki. Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strål­skadade och finner nya sjukdomar hos överlevare och deras barn.   

Och kärnvapenmakterna satsar nu på ”effektivare” atombomber. Idag finns det nära 15000 nukleära stridsspetsar. Av dessa står 1 800 redo att avfyras. Sprängstyrkan mot­svarar 50 000 Hiroshimabomber.  Fortsätt läsa Ska Sverige ge upp kampen för en kärnvapenfri värld?

Hiroshimadagen i Göteborg

Mån 6 aug kl. 18.30

Fredslunden i Vasaparken (hörnet av Engelbrektsgatan och Götabergsgatan)

Manifestation till minne av offren för kärnvapenanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 1945

Program

Max Tegmark (sommarpratare 1 aug.) på Skype från USA

Annelie Börjesson, nyvald ordförande i Svenska FN-förbundet

Jazzmusiker för fred, Matilda Magnusson sång

Fika efteråt i Vasakyrkan.

kl. 21.00

Ljussättning vid Lejontrappan

Ett ”Sommar” med tyngd Max Tegmark – Sverige måste visa moralisk ledarskap och stödja FN förbudet av kärnvapen!

Så härligt när man ramlar på ett Sommar i radion med ett viktigt budskap. Det händer tyvärr inte varje dag. Max Tegmark, professor vid MIT, forskare inom Artificiell Intelligens och fysik, och aktivist, säger han själv, vill att vi ska ta kärnvapen hotet på allvar.

Genom historien har vi lärt oss av våra misstag. Det kan vi inte göra i frågan om kärnvapen. Ett misstag som orsakar ett kärnvapenkrig skulle ödelägga vår planet och omintetgöra mänsklighetens framsteg. Och denna oerhörda katastrof har vi flera gånger varit skrämmande nära. Så kan vi inte ha det. Det är att spela rysk roulette med livet på jorden. Hur kommer det sig att några få länder tar sig den moraliska rätten att hålla sig med sådan makt över alla oss andra? FN konventionen om förbud mot kärnvapen, som röstades fram för ett år sedan med stöd av Sverige och 121 andra länder, är en reaktion mot det orimliga i en sådan världsordning. Den sätter press på dessa länder att äntligen leva upp till tidigare åtaganden att nedmontera sina kärnvapenarsenaler. Majoriteten av världens befolkning vill inte ha dem! Sverige måste visa moralisk ledarskap och ratificera FN förbudet. Fortsätt läsa Ett ”Sommar” med tyngd Max Tegmark – Sverige måste visa moralisk ledarskap och stödja FN förbudet av kärnvapen!