Fredsam i Göteborg bjuder in till

Politikerdebatt om Kärnvapen och

Säkerhetspolitik

Tis 20 aug kl 18

Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget

Kom och lyssna på och prata med partirepresentanterna

Rickard Nordin (C) Yasmine Posio Johan Büser (S) Åsa Hartzell (M)

Nilsson (V)

 

  Moderator Agnes Hellström ordf. Svenska Freds

  Detta är andra debatten vi ordnar. Fredsam har gett alla partier

chansen att debattera om fred och säkerhet i valrörelsen!

Fri entré

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

Ska Sverige ge upp kampen för en kärnvapenfri värld?

Pierre Schori skriver i Svenska Dagbladet att de borgerliga nuhar gett upp decenniers svensk kamp för en kärnvapenfri värld.

Tidigt, innan valfebern hade börjat stiga, berättade en äldre vän att han hade fattat ett avgörande beslut. Det kommande valet tedde sig ödesdigert. Utifrån egna dramatiska livserfarenheter och som en sannolik sistagångsväljare hade han därför frågat sina barn och barnbarn om hur han skulle rösta. Det var ju deras framtid som stod på spel, inte hans.

Så fick valhandlingen plötsligt en djupare mening. Själv slungades jag tillbaka till ett eget ödesval, till 1960-talet då frågan om ett svenskt atomvapen övervägdes. För bomben talade då Högerpartiet och överbefälhavare Torsten Rapp. Socialdemokratin var avvaktande, medan en bred folklig opinion mobiliserades mot. Till slut insåg statsminister Tage Erlander att atombombsinnehav skulle göra Sverige till ett mål och drastiskt minska vår säkerhet.  

Den 6 augusti uppmärksammar världen minnet av de 212 000 män, kvinnor och barn som dog när amerikanska atombomber släpptes över Hiroshima och Nagasaki. Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strål­skadade och finner nya sjukdomar hos överlevare och deras barn.   

Och kärnvapenmakterna satsar nu på ”effektivare” atombomber. Idag finns det nära 15000 nukleära stridsspetsar. Av dessa står 1 800 redo att avfyras. Sprängstyrkan mot­svarar 50 000 Hiroshimabomber.  Fortsätt läsa Ska Sverige ge upp kampen för en kärnvapenfri värld?

Hiroshimadagen i Göteborg

Mån 6 aug kl. 18.30

Fredslunden i Vasaparken (hörnet av Engelbrektsgatan och Götabergsgatan)

Manifestation till minne av offren för kärnvapenanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 1945

Program

Max Tegmark (sommarpratare 1 aug.) på Skype från USA

Annelie Börjesson, nyvald ordförande i Svenska FN-förbundet

Jazzmusiker för fred, Matilda Magnusson sång

Fika efteråt i Vasakyrkan.

kl. 21.00

Ljussättning vid Lejontrappan