Ett Gott Nytt År önskar SKV!

Ett tungt år ligger bakom oss med tuffa konsekvenser på olika plan för olika människor. Det kan handla om sjukdom och död, om ekonomiska svårigheter, om ensamhet och isolering, även om ökat våld i nära relationer. Men för andra kan mera tid på hemmaplan också betyda ett lugnare tempo, ökad kontakt med familjen, tid för eftertanke. Vi hoppas och tror att världen får kontroll över Covid 19 under det kommande året och alla aktiviteter inom utbildning, kultur, sport, föreningsliv kan blomma ut igen.

Värna demokratin! 

2020 i dec togs försvarsbeslutet i riksdagen för 2021-2025. Det inkluderade en ”NATO-option” – att öka beredskapen för ett snabbspår till NATO medlemskap. Ett överrumplande förslag! Hur väl förankrat var det i Sveriges befolkning? Lika lite måhända som beslutet att inte stödja FN:s konvention om förbud av kärnvapen. I den frågan har politiken inte folket med sig – det är väl dokumenterat. Är inte hela meningen med demokrati och den parlamentariska modellen att viktiga frågor lanseras, diskuteras i partier, organisationer och media för att sedan beslutas om i riksdagen. Att hoppa över diskussionen är att undergräva hela tanken med vad demokrati står för.

Försvarsbeslutet innebär en ökning med 29 miljarder till försvaret de närmaste fyra åren. Och det räcker inte, menar de borgerliga partierna. Stora satsningar måste göras även på fortsättningen efter 2025. Tänk om dessa pengar istället lagts på den kritiserade äldreomsorgen. Det hade räddat liv.

Låt oss nu ha en grundlig diskussion i god demokratisk ordning om våra prioriteringar. Miljardsatsningar till de gamla och de som arbetar för dem eller till fler militärer, pansarfordon och JAS-plan?

och God Fortsättning på det demokratiska samtalet!