2011

VM_2011_12011-1
Ur innehållet:
Låt dig inspireras. Agneta Norberg s.4
Cynthia Enloe: Militarisering sker i fredliga samhällen. Ianthe Holmberg s.7
Militarismen finns i vår vardag. Vera Karlén s.22
Malalay är den modigaste kvinnan i Afghanistan. Agneta Norberg s.26
Kriget är inte över när det är över. Anita Lilburn s.34
Coltan förlänger kriget i Kongo. Ianthe Holmberg s.35
Vad har NATO här att göra? Gun-Britt Mäkitalo s.44
Problemet är militarismen. Angie Zelter s.50
Ingrid Segerstedt Wiberg – fredsaktivist och antimilitarist. Ingela Mårtensson s.52
Skjutvarning i Göteborgs södra skärgård. s.55
Värsta vapenlobbyisterna i Sverige: nio män och en kvinna. 56
Internationella kvinnodagen 8 mars. s.61