2003

2003/12003-1
Ur innehållet:
Trafficking. s.4
Kurdisk kvinnokamp. s.5
Tillväxt – Ditt namn är girighet. s.6
Kvinnoöden. s.8
Babeuffe ligger i Europa. s.9
Rättvis handel. s.11
Mat med omtanke för miljön & världen. s.12
Meningen med maten. s.14
Globaliseringen och USA:s militära världsherravälde. s.16
Lätta vapen – stora problem. s.19
Vilken människotyp kan hindra världen att drunkna i blod? s.20
SKV-nytt
Notiser, insänt, böcker, kalendarium m.m

 

2003/22003-2
Ur innehållet:
Kommunalstrejken. Aase Bang s.4
Manipulerandet med basbeloppen. Stina Johansson s.6
EMU innebär mera makt till marknaden och försämringar för kvinnorna. s.7
Kvinnors löner måste få öka mer än mäns. Jan-Erik Göransson s.8
Könsuppdelad statistik synliggör ojämlika löner. Ann Rudberg s.10
Historiskt beslut under ”största möjliga tystnad”. Stina Johansson s.12
Känner ni igen det här? DADE s.19
Fattig. Aase Bang s.20
SKV-sidorna. s.27
Notiser, recensioner, dikter mm.

 

2003/32003-3
Ur innehållet:
Rösta Nej till EMU 14 September
Det är klokt att säga nej! I. Holmberg s.2
EMU handlar inte om pengar – utan om makt. Gudrun Schyman s.7
Vi Mänskors EMU-guide. s.8
EMU hotar den svenska välfärdsmodellen. Aase Bang s.10
Danmark röstade nej till EMU år 2000. Drude Dahlerup s.12
Bokrecensioner. s.14
EMU koncentrerar makten och kontrollen inom EU. Caroline Runesdotter s.16
Kalendarium. s.18
SKV-sida. s.19
Grith tar sig ton mot EMU. Grith Fjeldmose s.20

 

2003/42003-4
Systemskifte pågår. s.3
Kommunallöner. s.7
Sjukt i landstinget. s.8
Feminism. s.10
Klappjakten på kvinnor. s.11
Ny EU-författning. s.18
Shirin Ebadi. s.19
Socialt Forum i Paris. s.20
Palestina. s.23
EMU-folkomröstningen. s.24
Winberg i glastaket. s.25
Vandina Shiva. s.26
Tuzla. s.27
Feminismen lever. s.29
SKV-sida. s.39
Recensioner, notiser, dikt, kalendarium mm.