1982

1982/11982-1
Ur innehållet:
Arbete
Kvinnor drabbas. Budgetgenomgång. s.4
Vad hände med kraven? Daghem och sex timmars arbetsdag s.7
Radio Ellen.s.13
Om Fay Weldon och hennes böcker. Pia Axelsson s.15
Vad bryr sig politikerna om freden? Elisabeth Enger, Eva Ekelöf s.20
Mitten: SKV-nytt
Varför 8 mars? Ruth Bohman s.28
Colombiarapport. Sexuellt våld mot kvinnor ger skam. s.31
Konsumera och hålla käften. Britta Ring s.37
Nutidsmänniskan som narcissist. Helena Oljemark s.46

 

1982/2_31982-2_3
Ur innehållet:
Abort
Att manipulera med moral. Pia Axelsson, Helena Oljemark s.4
Abortsituationen i andra länder. s.9
Det nya ”pillret”. Jane Wahlkvist s.14
Rationell befolkningspolitik. s.21
Den illegala aborten. Hjördis Levin s.22
Mitten: SKV-nytt.
Recensioner. s.36
Incest – maktmissbruk snarare än sexualitet. Britta Ring s.42
Satsa på samarbetsvägran. s.48
Vi måste ändra på spelreglerna Britta Öjersson-Mörner s.50
Om hälften av alla forskare vore kvinnor. Britta Öjersson-Mörner s.51

 

1982/4_51982-4_5
Ur innehållet:
Motståndskvinnor
De tar gutten min! Aase Bang s.6
Möte med kvinnliga frontsoldater. Ett reportage från Eritrea. Göran Assbring s.8
Ruth First och hennes livslånga kamp mot apartheid i Sydafrika. Madi Gray s.18
Loyola Guzmán – en legend från kampen i Bolivia. Gun Fälth s.24
Mitten: SKV-nytt
Stenar och lök mot tårgasgranater. Lotta Schüllerqvist s.37
Hon vågade ställa juntan till svars. Pia Axelsson s.49
Algeriet 20 år efteråt. Lotta Schüllerqvist s.54
När myten kolliderar med verklighet. Erni & Ola Friholt s.60

 

1982/61982-6
Ur innehållet:
Ensam mamma
Åh mamma, du blir fin som en prinsessa. s.4
Ensamförälderkommittén. Pia Axelsson s.7
Ett ovärdigt beroende av andra. Pia Axelsson s.8
Vanligt att grannar ställer upp. Elisabeth Enger s.19
Ett bra liv kräver stimulans från andra. Pia Axelsson s.20
Bondesamhällets hora. Kristina Dahlberg s.35
Filmen om mamma. Ann Rudberg s.37
Sexuella trakasserier – ett arbetsplatsproblem? Mats Carlbom s.41
De obehagliga minnena. Pia Axelsson s.45
Bokrecensioner. s.48