1976

1976/11976-1
Ur innehållet:
Kvinnodekaden har börjat. s.3
Från läsarna s.4
Aktuellt. s.5
Kärlek utan barn – en samhällsfara? Hjördis Levin, Harriet Clayhills s.8
Tema: Kvinnor i Afrika
Tanzania: Från jordbruk till låglön. Marie Nilsson s.13
Zambia: Jämlika kvinnor ser män som överhuvuden. Louise Waldén s.17
Botswana: Jag behövdes inte. Judit Lukacs s.22
Böcker, tidskrifter, skivor. s.24
Turister i Vietnam. s.30
För Indokinas kvinnor och barn. s.31

 

1976/21976-2
Ur innehållet:
Finns generationsklyftan? s.3
Anneli, Christina och Christinas mamma. Anneli Ewers s.4
Vi ärver myterna. Louise Waldén s.10
Hedvig och hennes mamma. s.12
SÖ om könsroller. Maud Hägg s.17
Kicki och hennes mamma. s.20
Gårdarna. Katja Waldén s.25
Tjejer och fritid. Birgit Lundin s.28
Liselott. Katja Waldén s.30
När vi talade med varann. s.34
Hennes – tidning för tjejer. Anneli Ewers s.36
Från Spara till Slösa. Hjördis Levin, Harriet Clayhills s.37
SKV-nytt. s.43

 

1976/2_nytryck1976-2_nytryck

Ur innehållet:
Att söka lyckan i en kille verkar tråkigt. s.4
Jag vet inte varifrån hon fått sina åsikter. s.8
Vi ärver myterna men inte verkligheten. s.10
Jag gick igenom sak som hon gör nu. s.12
90 procent av lärarna är likgiltiga. s.18
Mamma är den enda kvinnan jag beundrat. s.20
Vi har samma intressen Kicki och jag. s.23
Hur går snacket på gårdarna? s.25
Tjejer och fritid, Fakta om tonåringar. s.28
Vara mig själv och andra till lags. s.31
När vi talade med varann. s.34
Hennes – en tidning för tjejer. s.36
Förändrad syn på sexualitet 1938-1975. s.37
Böcker för tjejer, unga människor. s.42
Tonårsflickors tankar. s.44
Tonårsdrömmar om att bo. s.46

 

1976/31976-3
Ur innehållet:
Good bye, Kissinger. s.3
Aktuellt från läsarna. s.4
Fria aborten hotad i England. s.6
Sexualbrottsutredningen. Hjördis Levin s.7
SKV – kvällar om tonår. s.12
Ararat. Birgit Lundin s.14
Kuba. Gunilla Myrberg s.16
Chile. Allendekommitténs kvinnogrupp. s.20
Vietnam. Karin Lentz s.22
Sicilien. s.25
Sydafrika, Brasilien. s.26
Läsbilaga:
Sommartid, lästid. Marie Nilsson s.28
Tove Ditlevsen. s.30
För Indokinas kvinnor och barn. s.47
Recensioner, novell mm.

 

1976/41976-4
Ur innehållet:
Korea, Palestina, Angola. s.3
Aktuellt. s.4
Har Ellen Key något att säga oss? Margit Palmaer s.6
Kvinnor i Sydafrika. L. Israelsson, P. Sandinson s.11
Från överklass till underklass, Om preventivmedlens historia. Hjördis Levin s.16
Våldtäkt – toppen på isberget. Annika Nordin s.20
Pedagogen och giftbägaren. Ulla Torpe s.24
Böcker för flickor, tjejer, unga människor. s.28
För Indokinas kvinnor och barn. s.31

 

1976/5_61976-5_6
Ur innehållet:
Nytt kvinnoyrke – ger jämställdhet? s.3
Den här generationen s.4
Korstrycksåldern s.7
Gullmaj.  Gunilla Thorgren s.8
Det sociala arvet. Anna-Lisa Sellström s.16
Ulla. Katja Waldén s.16
Karin. Katja Waldén s.18
Gunilla. Ulla Torpe s.24
Klädernas teckenspråk: Harriet Clayhills s.34
Molly. Gunilla Granath s.36
Barnlös. Gunilla Granath s.39
Kerstin. Louise Waldén s.42
Den nya kvinnorörelsen. s.50
De sådde vad vi får skörda. Hjördis Levin s.54