1973

1973/11973-1
Ur innehållet
Finansministern och 8 mars. s.3
Internationella Kvinnodagen. Alexandra Kollontay s.4
Clara Zetkin. Eva Palmaer s.8
För kvinnans befrielse!* Clara Zetkin*10
Erkänn PRR. Carsten Palmaer s.12
Jane Fonda. s.13
Sorthem och samhem. Ingrid Sjöstrand s.14
Kvinnor mot EEC. s.19
Barntillsynen i Sverige. Gunilla Granath s.20
Betänkandet om Familjestöd. s.24
Glimtar från Kina. Karin Lentz s.26
Matrecept. s.28
Vietnaminsamlingen.s.31

 

1973/21973-2
Ur innehållet
Kvinnor i Göteborg s.3
Nej, skyll inte på kvinnorna! s.4
Inga-Britt, Volvo. s.8
Textilindustrin/TEKO s.11
Metall: Ellen, SKF s.12
Omskolning: Suomi, f.d. hemvårdare. s.15
Kvinnokamp i Göteborg s.17
Vårdsektorn: Marjatta, sjukvårdsbiträde. s.18
Arbetslösheten: Ursula. s.20
Handeln: Ellen, deltidsanställd. s.22
Servicesektorn: Märta, städerska. s.24
Vietnamkonferens i Rom. s.28
För Vietnams kvinnor och barn. s.31
Internationella kvinnodagen.s.32

 

1973/31973-3
Ur innehållet
Valår. Kvinna! Säg nej till EG!
Till Siri.Sara Lidman, Barbro Backberger, Eva Palmaer s.4
Kvinnovägar till rösträtten. M. Palmaer s.8
Data ur kvinnorörelsens historia. s.10
EG/EEC – ett hot mot kvinnorna. s.14
Kvinnor mot EG. Anne Lidén s.14
Förändra samhället – vete fan om det går. Katja Waldén s.16
Igår var kvinnan bara objekt. Suzanne Osten s.20
Mitt alternativ – var dags liv. Anna Sjödahl s.26
Boktips inför hösten. s.28

 

1973/41973-4
Ur innehållet
Vilken höst. s.3
Solidaritet med Chiles folk. Pierre Schori s.4
Kvinnomöte i Helsingfors. Eva Palmaer s.8
Satsning på jämlikhet. Birgit Lundin s.12
Studier i kvinnoförtryckets karaktär. Barbro Werkmäster s.18
Kvinnokultur – finns den? L. Waldén s.21
För en revolutionär feministisk konst. Monica Sjöö s.22
Kvinnan i konsten. Katja Waldén s.25
Solidarisk handel. K. Lundman s.27
Ottar. Annika Nordin s.28
Kort om böcker s.29
För Vietnams kvinnor och barn. s.31

 

1973/5_61973-5_6
Ur innehållet
Tror vi på undersåtar. s.3
Världskongress i Moskva. Eva Palmær s.4
Att vara både invandrare och kvinna. s.5
Kvinnor, var är ert systerskap? s.9
Turkiska kvinnor. s.10
Jugoslaviska kvinnor. s.18
Invandrarbarn. s.20
Kata Dalström och kvinnokampen. Harriet Clayhills s.28
Brev från ett palestinskt flyktingläger. Anne Lidén s.35
Brodera kvinnomärket i korsstygn! Gunilla Lauthers s.40
För Vietnams kvinnor och barn. s.51
Utställning, dikter, recensioner, notiser mm.