1972

1972/11972-1
Ur innehållet
Ledare s.3
Alexandra Kollontay. Margit Palmaer s.4
Angela Davis. Barbro Backberger s.12
Nya bombningar i Vietnam. s.15
Abortutredningen – SKV:s remissvar. s.16
De flyttar från stan. Katja Waldén s.17
De är utan jobb. Katja Waldén s.20
Tidevarvet – en opinionsbildare. Margit Palmaer s.23
Två flickor om 7 flickor. s.24
Sånger om kvinnor. Gertrud Gidlund s.26
Tjejsnack. s.27
SKV:s Vietnaminsamling. s.30

 

1972/21972-2
Ur innehållet
Ledare. s.3
Vietnamkonferens i Paris. s.4
Erkänn DDR! Gunnel Färm s.6
Internationella kvinnodagen. s.9
Myten om den svenska kvinnan. Maria Lönn, Christina Gynnå s.10
Kvinnor på Irland. Lotta Forsman s.14
Kvinnor i Italien. Julienne Travers s.16
Kvinnor i USA. Louise Waldén s.20
Kvinnor på Ceylon. Gunilla Granath s.24
Dokumentärt från barnens värld. Margit Palmaer s.28
För Vietnams kvinnor och barn. s.30

 

1972/31972-3
Ur innehållet
Ledare. s.3
Till minne av Andrea Andreen s.4
Barnstugeutredningens betänkande. Hillevi Svedberg, Ragnar Montelius s.8
Familjesakkunnigas betänkande. Louise Waldén s.12
Moderskapet som ideologi. Maria Lönn, Christina Gynnå s.14
På tal om daghem. Gunilla Granath  s.22
Barnet i pendlarens roll. Gertrud Gidlund s.24
Kvinnokonferens i Ungern. s.13
Miljövårdskonferenserna. Annika Nordin, Anne-Marie Svedberg s.26
För Vietnams kvinnor och barn. s.38
Recensioner, utställningar mm.

 

1972/41972-4
Ur innehållet
Ledare. s.3
Kvinnan i EEC. Ursula Armbruster s.4
Nej till EEC! Margareta Garpe s.8
USA ut ur Vietnam! Sara Lidman s.10
Bostadspolitik – för vem? Katja Waldén s.12
Märta och ålderstrappan. Från en utställning. s.16
Familjen i framtiden. Socialdemokratiska familjeprogrammet. Majvor Kronheffer s.18
Generationerna. Kerstin Thorék s.23
Skolbarn om miljöförstöringen. s.24
Porträtt av en dam. Intervju med Edita Morris s.26
Solodansaren. Ur Edita Morris roman. s.28
Kort om böcker.s.29
För Vietnams kvinnor och barn. s.30