1961

1961/11961-1
Ur innehållet
Det tanklösa pratet. s.2
KDVs rådsmöte: Kvinnodeklaration. s.2
Den nya barnavårdslagen. I. Andersson s.3
Civilförsvarsbedrägeriet.
Föräldraskola i radio. Birgit Jansson s.7
50 svenskar deltog i Holbaekmarschen. s.8
Norsk marsch mot atomvapen förbereds. s.9
Nedrustningen och försvaret av de mänskliga rättigheterna huvudteman vid KDV:s rådsmöte. Helena Svantesson s.10
Världens första kvinnliga statsminister. s.12
En dag hos Ellen. s.13
Så förhåller det sig med alkoholen. s.16
Kryss. s.19
Ballad om en soldat. s.20

 

1961/21961-2
Ur innehållet
Samarbete måste till för att avskaffa krig och hunger. s.2
Barn är dyra. s.3
Inför faran måste vi sluta oss samman. Andrea Andreen s.4
Kan man leva på enbart folkpensionen? s.5
Brev från Sydafrika. s.6
Den nya tidens kvinna, Marie-Claude Vaillant-Couturier. s.10
Behovet av hyfs större här än i andra länder, säger känd läkare. s.11
Inga rättigheter bara plikter? s.13
Från våra avdelningar. s.18
Barnens sida, noveller, dikter, handarbete, kryss mm

 

1961/31961-3
Ur innehållet
Visst har vi väl råd att ge småbarnen deras lekskolor! s.2
Varför blir bra ungdom bra? John Takman s.3
I Afrikas namn. s.4
Arbetsvärdering och likalön. s.7
Jag var fånge i Burgos. s.9
Optimism och framåtanda präglade SKV:s förbundskongress. s.10
“Ni är en dålig mor..” s.12
Köp inga Sydafrikanska varor! s.14
Vi ska röra på oss och äta mindre så blir vi slanka!
Barnens sida, noveller, dikter, handarbete, kryss mm

 

1961/41961-4
Ur innehållet
Höjda barnbidrag att vänta? s.2
Våra skolbarns hälsa. Hans Hedman s.3
Otänkbart med kvinnlig rektor vid läroverket i Skara? Ulla Svensson s.5
Hindren på vägen mot avrustning är okunnighet och misstro. Andrea Andreen s.7
Missväxt men inte hungersnöd. Rewi Alley s.9
De avbrutna kryckornas stad. s.15
Lyckad studiedag I Sundbyberg. s.19
Värmlands SKV-distrikt begär ökade insatser för halvtidsarbete. s.20
Barnens sida, dikter, novell, handarbete, kläder, kryss mm.

 

1961/51961-5
Ur innehållet
Läsning för svenska folket. s.2
Utan egna klassrum blir barnen rotlösa. Ulla Svensson s.3
Fängelsestraff för fredsarbete. s.4
Den nya barnavårds lagen.
Storstädning inifrån och ut.
Från koncentrationslägret till universitet och teknologie doktorsgraden. s.9
I det svarta Afrikas hjärta. Patrice Lumumba s.11
Breven från dödscellen. s.14
Barnens sida, dikter, novell, handarbete, heminredning, kryss mm.

 

1961/61961-6
Ur innehållet
För allmän avrustning, fred och samarbete. s.2
Smådaghem i bostadslägenhet. s.3
Besök i Ungern. Andrea Andreen s.4
Sommarkolonier säljs. s.7
Större uppmärksamhet bör ägnas åt barnolycksfallet. J. M. Mackintosh s.9
Sandra och Floyd. Geo Delisser s.10
Slav, stig upp… Signe Höjer om Afrika. s.13
Oskyddad järnvägsövergång föranleder opinionsrörelse. s.16
Barnens sida, dikter, novell, heminredning, kryss mm.

 

1961/71961-7
Ur innehållet
Det andra världskrigets rester måste avlägsnas. Eugénie Cotton s.2
Nya fackskolor ger flickorna bättre chans. s.3
Smådaghemmet i Linköping stimulerar till efterföljd. s.4
Föräldraskola i TV s.5
“Vi har ett gemensamt språk – vår vilja att säkra freden”. s.6
På det att människorna må leva! s.9
Barnet och jordgloben.
Svartsjukan – ett ofruktbart lidande. s.13
De försummade småbarnen. s.15
Barnens sida, handarbete, modebilder, kryss mm.

 

1961/8_91961-8_9
Ur innehållet
Tre dikter. Nils Ferlin s.2
Kvinnor i tulpanernas och hyacinternas land. s.3
“Ej fattighus – men eget hem”. s.5
Nattlig resa. Gunhild Tegen s.6
Bära brev på deltid. s.9
Min dotter Louee. H. W. Edwards s.10
Med ömhet för de undansatta. Honorine Hermelin s.12
Inse att freden är din egen hjärtesak – då besegrar vi kriget. s.14
SKV-sida. s.27
Barnens sida, julklappstips, julpyssel, kryss mm.