1950

1950/11950-1
Ur innehållet
En ny livsform för Kinas 450 miljoner. Ada Nilsson s.1
Sonja Kovalevsky. Gunhild Tegen s.3
Kväkarna och freden. Signe Fredholm s.5
Det gäller barnens hälsa. Gerda Nilsson s.6
Fredsvilja omsatt i handling. Andrea Andreen s.8
Fred åt Grekland. s.9
Våra systrar jorden runt. s.10
Varför arbetar jag för internationell förståelse och fred? A.W. Sheppard. s.11
Rådsmötet i Moskva. s.12
Vår tidning 1950. Andrea Andreen

 

1950/21950-2
Ur innehållet
Finns det makt att hävda freden? Elisabeth Tamm s.2
Hur blev jag fredsarbetare? Eva Palmaer s.2
Moa berättar. Elsa Svartengren s.3
Internationella kvinnodagen. Andrea Andreen s.4
Världsfredskommittén i Stockholm. s.4
Ett är nödvändigt. Lis Torbjörnsen s.5
“En efter en brister förtryckets kedjor”. Margit Lindström s.6
På förbundsmötet. Ragna Kellgren s.7
Uttalande från SKV:s årsmöte: Freden får ej äventyras. s.8

 

1950/31950-3
Ur innehållet
Freden i vår hand. s.1
Världsfredskommittén. Marika Stiernstedt s.2
Röster från världsfredsmötet. s.3
Är vi inte längre komna? Frida Härner s.4
Barnafoten. Elin Wägner s.5
Rättssäkerhet. Elisabeth Tamm s.6
Stockholmsavdelningen. s.6
Internationella kvinnodagen. s.7
Vårt medansvar för FN. s.7
Budskap till världens kvinnor på Internationella kvinnodagen. s.8

 

1950/41950-4
Ur innehållet
Världsfredskommitténs appell. s.2
Den åttonde dödssynden. s.2
Små glimtar av stora personligheter. s.3
Filmen i socialupplysningens tjänst. s.5
Ur Kinas tankevärld. s.8
Radikala gruppen av SKV uttalar sig. s.10
Våra systrar jorden runt. s.11
Congress of American Women. s.12
Eleanor Roosevelts minnen. s.13
Tysklands två ansikten. s.14
Från våra avdelningar. s.15

 

1950/51950-5
Ur innehållet
KDV:s appell: För alla världens barn. s.2
Barn kan inte försvara sig själva. Honorine Hermelin s.3
Låt oss få ungdomsgårdar! s.4
Fred åt våra barn. s.5
Var kommer de små barnen ifrån? Barbro Alving s.7
Aktivt fredsarbete i Norge. Mimi Sverdrup Lunden s.8
Kvinnornas vapenlösa uppror mot krig och nöd. Andrea Andreen s.9
Samarbete ger resultat. M. Lindström s.11
KDV:s möte i Helsingfors. s.11
Samla underskrifter! s.12

 

1950/61950-6
Ur innehållet
Vad har hänt? Elisabeth Tamm s.2
Barrikaden valde oss. s.3
Den lilla flickan och duvan. Saga av Pierre Gamara s.6
Tiotusentals barn driva vilda… s.7
“När vi är i fängelse är då någon av er fri? Howard Fast s.8
Den Danske KDV. Agnete Olsen s.9
Franska reaktionen angriper KDV:s ordförande. Margit Lindström s.10
Den farliga Stockholmsappellen. s.10
SKV växer. s.11
Kampen om jorden. Maria Maddalena Rossi s.11

 

1950/71950-7
Ur innehållet
Valet. Elisabeth Tamm s.2
Har vi en svensk järnridå? s.2
Så långt vår röst når. Andrea Andreen s.3
En seger för freden: Jeanne Pitaval har frikänts! s.4
Möte med Vera Inber. Gunhild Tegen s.5
Om “Community centers”. Ur ett radiosamtal mellan Andrea Andreen och Hillevi Svedberg. s.6
Kvinnornas land. Rodny Öhman s.7
FN – stadgan och Korea. s.8
Den lilla flickan och duvan. Saga av Pierre Gamarra s.9

 

1950/81950-8
Ur innehållet
Jordklotet 1950. Elisabeth Tamm s.2
Den andra Världsfredskongressen. s.2
Om skolor och barn i Sovjetunionen. Signe Fredholm s.3
Två lyckade SKV-möten. s.5
Naturfolken som läromästare. Honorine Hermelin s.6
Kinas döttrar. Eva Palmær s.7
Den lilla flickan och duvan. Saga av Pierre Gamarra s.9
Sonja Kovalevsky. Dikt. Gunhild Tegen s.10
Livets värde. Hans Larsson s.11
Stor-Berlin. Elisabeth Öije s.12

 

1950/91950-9
Ur innehållet
Fredrika Bremer. Elisabeth Tamm s.2
KDV 5 år. Andrea Andreen s.2
Warsawa. Dikt. Maria Wine s.3
Moa berättar vidare. s.4
Knapparna. Moa Martinsson s.4
Fredsrörelsen måste vidgas. Siri Derkert s.6
Vardag i Sydafrika. Carin Hermelin s.8
Var är edra händer. Dikt. Rut Adler s.9
Två vardagsrum. Lena Larsson s.10
Andra världsfredskongressens manifest. s.12