1947

1947/11947-1
Ur innehållet:
Fred genom samarbete. A. Andreen s.1
Om SKV. Ada Nilsson s.2
Bli medlem av Vänsterförbundet. s.3
En ny tid behöver nya organisationer. Eugénie Cotton s.4
En halv miljon amerikanska kvinnor i vårt världsförbund. s.5
För rasernas likaberättigande. s.6
Grekisk frihetskamp. s.6
Delseger i Spanienfrågan. s.7
KDV och FN. s.7
Förbundet växer. s.8

 

1947/21947-2
Ur innehållet:
Självklart samarbete. Honorine Hermelin s.1
Inför den internationella kvinnodagen. Carin Hermelin s.3
Hälsning från Prag. Andrea Andreen s.4
Resolution från Vänsterförbundets samarbetskommitté till KDV och FN. s.5
Ryska kören på Fogelsta. s.5
Brev till Sveriges demokratiska kvinnor. Nina Krymova s.6
Äktenskap förgår, föräldraskap består… Margareta Danneskiold s.7

 

1947/31947-3
Ur innehållet:
Medan tid är… Elisabeth Tamm s.1
600.000 kvinnor mot rasförföljelse. s.1
Kära medlemmar i Vänsterförbundet. Andrea Andreen s.2
Från Förbundsmötet. s.2
Kvinnornas hem är världen. Birgitta von Hofsten s.3
Pragmötets beslut. s.4
Tysk kvinnokongress för demokrati och fred. s.7
Franco dödsdömer minderåriga. s.8

 

1947/41947-4
Ur innehållet:
Fredskonferens eller efterkrigssjukdom. Emilia Fogelklou s.1
Glimtar från exekutivmötet. Elsa Svartengren s.2
Nya framgångar – nya uppgifter. Ur exekutivmötets rapporter. s.6
Ur exekutivmötets resolutioner. s.9
Stockholmsavdelningen sammanträder. Carin Hermelin s.10
Exekutiven passerar Köpenhamn. s.11
Ett officiellt tack och ett personligt. s.11