Vi Kvinnor – Vi Mänskor 1947 – 2010

1947 startade SKV en tidning för att uttrycka kvinnors åsikter. Till att börja som ett enkelt medlemsblad – men med förhoppningar om att det skulle bli en riktig tidning. Tidningen hette Vi Kvinnor, senare Vi Mänskor.
Läs gärna Irene Anderssons artikel om Vi Kvinnor/Vi Mänskor: Introduktion till Vi Kvinnor/Vi Mänskor inkl Litteratur- och arkivlista

dvdomslag

Alla tidningar inkl historisk tillbakablick finns på DVD. De säljs till självkostnadspris, dvs 100 kronor.

Vi Kvinnor Vi Mänskor-affisch

 

Kontakta SKV Göteborg
Linnégatan 21, 413 04 Göteborg
Tel: 031-96 00 78 E-post: SKV Göteborg

Så här fungerar sidan:
Klicka på ett årtal och pdf-filer/innehåll visas.

1947 1948 1949

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011