Vår konsumtion och den globala miljön

Svenska konsumenter påverkar miljön i andra länder. Det gäller till exempel utsläpp till luft av växthusgaser och försurande ämnen, spridning av kemikalier och användning av vatten och mark. Detta framgår av en rapport från Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

En stor del av det vatten som vi konsumenter i Sverige använder döljer sig i de produkter som konsumeras. För att producera en kopp kaffe krävs till exempel 140 liter vatten och för en hamburgare (150 g) 2 400 liter. För att göra en t-tröja av bomull på ett halvt kilo går det åt 4 100 liter vatten.
– Det konsumtionsperspektiv på miljöpåverkan som tillämpas i rapporten blir allt viktigare, bland annat som komplement till uppföljningen av Sveriges sexton miljökvalitetsmål, säger Maria Ågren, generaldirektör för Naturvårdsverket.

När man rapporterar om miljöpåverkan och utsläpp är det vanligt att utgå från ett geografiskt område, till exempel ett land. Utsläpp från produktion av varor och tjänster beräknas då inom det landet. Det kan kallas för ett produktionsperspektiv. Om påverkan från varor och tjänsters hela livscykel i stället redovisas utifrån användning fördelas utsläppen på konsumenterna inom till exempel ett land. Det kallas för konsumtionsperspektiv. Genom att använda ett konsumtionsperspektiv kan man få en klarare bild av hur ett lands konsumtion påverkar miljön i andra delar av världen.