Tunt om jämställdhetsmyndighetens nedläggning

Ulrika Schenström skriver i GP att det är bra att jämställdhetsmyndigheten i Angered, som bara verkat i ett år, nu avvecklas. Detta föreslås i snabb-budgeten som lagts av M och KD.Hennes inlägg är en tunn analys av konsekvenserna av nedläggningen.

Vi ska hjälpa varandra, inte stjälpa,” inleder Schenström. Vad betyder det i sammanhanget? På vilket sätt har myndigheten stjälpt? Det framkommer inte.

Schenström tror inte att jämställdhetsarbetet kan ligga under ett enda myndighetsansvar. Vem har påstått det? Men en jämställdhetsmyndighet kan bidra med mycken kunskap och erfarenhet som det är sorgligt att gå miste om. Hon föreslå att jämställdhet ska ingå som prioriterad fråga i varje regleringsbrev till myndigheterna. Dom har jag naturligtvis inte läst, men att varje myndighet redan har ett jämställdhetsuppdrag råder det knappast något tvivel om.

Vidare anser Schenström att det är nästintill skrattretande att beskriva nedläggningen för ” en katastrof för jämställdhetsarbetet.” Men vi var många som i åratal kampanjade för att den skulle bli till för att ge stabila förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete. Fokus skulle läggas på implementering av den nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och frågor som rör prostitution och människohandel. Det är knappast någon som påstår ”att allt vårt gemensamma jämställdhetsarbete försvinner” vid denna myndighetsnedläggning, såsom Schenströms tolkar försvarare av myndigheten. Men vi går miste om en hel massa jämställdhetsarbete som alla de 50 anställda skulle ha sysslat med.

Tidningen ETC skriver att beslutet om nedläggning väckt ramaskri. Man borde istället ta avstånd från den statliga opinionsbildning som Jämy står för, anser Schenström. Men som målsättningen för myndigheten ser ut är opinionsbildningen sådan att alla som ser sig som kvinnokämpar kan ställa sig bakom den. Dessutom är uppdraget mycket konkret. Det gäller att arbeta fram metoder för hur alla goda intentioner kan implementeras.

Även Bo Rothstein, professor i statsvetenskap i Göteborg, får sig en känga då han argumenterar att att Jämy behövs för att driva på regeringen i jämställdhetsarbete, inte så mycket för att utföra en av regering och riksdag utformad politik. Det kan förstås diskuteras, men att myndigheten kan utarbeta förslag för hur jämställdhetsarbetet kan utformas i praktiken och inspirera även politiker till nytänkande är inte absurt som Schenström skriver, utan en lovande väg framåt.

Och Schenströms eget recept för jämställdhet? Hur ska arbetet utföras istället?

-Börja hos dig själv, lev som du lär och hjälp dina medsystrar!

Det är magert. Så mycket för den organiserade kvinnokampen och allt det mödosamma lagstiftningsarbete som skapat den jämställdhet som Ulrika Schenström utgår ifrån och tar så för given att hon inte ser den.

Det räcker inte med att påstå sig brinna för kvinnokampen och vara en stolt del av det globala systerskapet.