SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

6. Ingen trygghet utan kvinnofrid. 

Inrätta särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott i alla polisområden. Förebygg mäns sexuella våld genom att begränsa spridningen av pornografi och säkerställa att all sexualundervisning bygger på makt och jämställdhet.