SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

5. Fler anställda är en förutsättning för bra och tillgänglig vård och omsorg.

Minska kvinnors obetalda arbete genom att säkerställa en god omsorg för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Inför minimikrav om en barnmorska per födande kvinna. Om fler ska vilja och orka jobba i välfärden måste lönerna höjas och villkoren förbättras.