Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Svenska pensionspengar går till kärnvapenindustrin,

skriver Dagens Industri.

Statens pensionsfonder äger aktier för 4,7 miljarder kronor i bolag med starka kopplingar till kärnvapen.

Och ägandet ökar.

AP-fondernas investeringar i kärnvapenindustrin har ökat med närmare 700 miljoner kronor sedan 2015.

Sammanlagt ägde statens pensionsfonder vid årsskiftet aktier för 4,7 miljarder kronor i bolag med starka kopplingar till kärnvapen. Det största innehavet har Fjärde AP-fonden, närmare 1,8 miljarder kronor.

Samtidigt anser andra delar av det statliga pensionssystemet att kärnvapenindustrin ska bojkottas. 

Sjunde AP-fonden och Statens Pensjonsfond i Norge har svartlistat ett tjugotal bolag som till exempel levererar delar eller service till kärnvapenindustrin. Utifrån listorna har Dagens industri gått igenom innehaven i andra statliga fonder.

Världens största missiltillverkare

Pensionsfonderna äger aktier i till exempel Raytheon, världens största missiltillverkare, i den amerikanska vapenjätten Northrop Grunman och i den europeiska försvarskoncernen Bae Systems.

Icke-spridningsavtalet av kärnvapen accepterar att USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina underhåller sina system kring kärnvapen. Därför är det enligt AP-fonderna okej att investera i bolag som arbetar med detta, skriver Di.

FN startade i mars förhandlingar om ett avtal som förbjuder kärnvapen. Förhandlingarna om ett kärnvapenförbud fortsätter i sommar.

Kategorier: Artiklar