SKVare hedersdoktor vid Umeå universitet

Gudrun Nordborg har varit medlem i SKV Umeå sedan starten 1992. Hon deltog i Kvinnohusockupationen 1983 och höll på att mista jobbet på juridikum. Nu blir Gudrun Nordborg hedersdoktor vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Gudrun Nordborg, informationschef för Brottsoffermyndigheten, får utmärkelsen för sina enastående insatser och sitt engagemang för utsatta kvinnor och barn. Hon har haft en mycket central roll som kunskapsspridare av forskning om våld mot kvinnor och barn och har därigenom varit en viktig brygga mellan universitetsvärlden och det omgivande samhället.

Gudrun Nordborg är med sitt stora nätverk en viktig aktör för att sprida forskningen och på så sätt förbättra brottsoffers villkor och verka för förebyggande arbete. Hon har organiserat konferenser, temadagar, utbildningsprogram och skapat mötesplatser där forskare i dialog med representanter från det omgivande samhället kunnat formulera nya och angelägna problem som bör utforskas. Hon har också arbetat med kunskapsspridning till myndigheter och beslutsfattare i andra länder och föreläst vid internationella konferenser.
Under sin tid vid Umeå universitet var Gudrun Nordborg en pionjär, då hon under 1980-talet etablerade det som då kallades kvinnorätt som akademiskt ämne på universitetet.

Gudrun Nordborg var medförfattare till en av de första läroböckerna i kvinnorätt, Kvinnors rätt (1990).
Hon var redaktör för antologier som 13 kvinnoperspektiv på rätten (1995) och Makt & Kön – tretton bidrag till feministisk kunskap (1997).
Dessutom har hon genom egen forskning lämnat viktiga bidrag när det gäller kritisk granskning av hur rätten uppmärksammar, osynliggör eller hanterar utsatta kvinnor och barn.
Gudrun Nordborg promoveras vid universitets årshögtid den 21 oktober.
Foto: Leif Milling