Sex KRAV INFÖR VALEN 2018 från SVERIGES KVINNOLOBBY

2. Satsningar på etablering: egen försörjning ska gälla alla.                                       Öronmärk platser i etableringsinsatser för kvinnor, se till att de  genomförs i kvinnodominerade sektorer och att barnpassning erbjuds i anslutning till alla etableringsaktiviteter.