Regeringens budgetsatsningar efter #metoo riskerar att missa målet

säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby

-I vårbudgeten finns efterlängtade satsningar för att stoppa mäns våld mot kvinnor, men tyvärr riktas insatserna mestadels mot våld i relationer och privatliv. Regeringen tycks ha glömt att de sexuella trakasserier och övergrepp som #metoo avslöjat framförallt gäller arbetslivet. Sveriges Kvinnolobby efterlyser hårdare sanktioner mot arbetsgivare som inte följer lagen, och insatser för att bryta den strukturella ojämställdheten på arbetsmarknaden.

Sveriges Kvinnolobbys krav för att stoppa sexuella övergrepp i arbetslivet:

-Diskrimineringsombudsmannen måste få mandat att utfärda sanktioner så att arbetsgivare som bryter mot diskrimineringslagen straffas med kännbara viten.
-Arbete mot mäns våld ska byggas in i det ordinarie personalarbetet på alla arbetsplatser, och förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp ska kartläggas i medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal.

-Upprepade sexuella trakasserier ska alltid vara skäl för uppsägning och inte enbart för omplacering som ofta är fallet idag.
-Fackförbund ska systematiskt arbeta med dessa frågor i kontakt med fackombud och anställda, och stötta kvinnor i att anmäla och driva ärenden.
-Fler fall av sexuella trakasserier och övergrepp ska drivas i Arbetsdomstolen.
-Regeringen ska ta upp arbetet mot sexuella trakasserier och våld i regleringsbrev och myndighetsdialoger och bygga in dessa frågor i det pågående arbetet med statens värdegrund.
-Förutom satsningar på kvinnojourer och andra som arbetar för att stoppa mäns våld i den privata sfären krävs motsvarande satsningar till organisationer som arbetar för jämställdhet i alla delar av samhället.
-Många flickor riskerar att utsättas för våld och trakasserier i skolan och på fritidsgårdar som ofta domineras av pojkar. När regeringen nu skjuter till medel till fritidsverksamhet måste krav på jämställdhet och kunskap om mäns och pojkars våld integreras.