PS Läs mellan raderna


PS Läs mellan raderna
Honorina Chitic.

Smockadoll Förlag 2012

”Mitt liv
en hinderlöpning till häst.
Jag/ en ryttare
utan häst.”

Honorina Chitic skriver inte bara mellan raderna. Hon uttrycker sig filosofiskt, roligt och vemodigt PÅ dem också, vilket bidrar till en rik och fullödig läsning. Det gör även översättaren Inger Johansson.
Honorina Chitic publicerar sig framgångsrikt i Rumänien, hemlandet hon en gång tvingades fly från av politiska skäl.
Dofter, intryck och bilder därifrån vilar över en del av dikterna här.
I ”Ars poetica” funderar författaren över poesi, som epistlar, skrivna för hand och med själen.
Avdelningen ”Ack,dessa människor” berörs våra svagheter och brister. I ”Ingenting utan kärlek” skriver författaren om brist på omdöme och om antikroppar… sorglustigt, varmt och raktframt.
Vart tog livets fest vägen, undrar hon i dikterna om tidens flykt, och varthän ungdomens sol.
Gripande och särdeles pregnant blir poesin på tematan: diktatorer och främlingsskap.
Underfundigt, lustigt och listigt formuleras orden… och så står det så mycket mellan raderna…
Honorina garanterar en läsning i ren och skär njutning och nöje, på ett lättflytande, osnårigt språk med eleganta metaforer.
Man förstår precis vad hon menar!
Karin Lentz