Kungälv mot rasism

Igår kväll samlades en stor skara Kungälvsbor, nästan 1000 personer, nästan  1 1 000 personer, i Fästningsparken för att fira demokratin och allas lika värde, samt markera mot nazistiska krafter i stan. Det blev en manifestation med

mycket musik, värme och människokärlek. Kungälvs imponerande musikkår spelade, kören Vokalerna sjöng, liksom elever från Musiklinjen på Mimers  Hus gymnasium. Kadir Meral, kronikör på Kungälvsposten, bland mycket annat inledde som talare,

följd av Christer Mattson, med mångårig erfarenhet av  att  bekämpa nazistiska krafter, numera utvecklingsledare på Segerstedtinstitutet. Han vände sig särskilt till representanter för Nordisk motståndsrörelse,  som han väl kände igen på kullen snett åt höger och önskade dem ett gott liv med familj och vänner, men utan att behöva uttrycka önskan om att hänga vissa människor i närmaste gatlykta. Synd bara att politikerna saknades. Det var torsdag kväll och fullmäktige!

 

Upp till kamp för klimatet!

Klimatförändringarna innebär att mänskligheten står i en rulltrappa på väg upp mot temperaturer som saknar slutstation. Det är hög tid att gå från protest till motstånd”, skriver Andreas Malm, mångårig aktivist, journalist och författare, numera forskare i humanekologi på Lunds universitet, uppmanar på DN kultur till uppror i klimatfrågan. Att protestera räcker inte, enligt Malm, det är upp till kamp som gäller och vi måste vara många. Det krävs en folkrörelse! Vilka former den kampen skulle ta svarar han inte själv på. Han kastar brandfacklan för andra att fånga.

Men 15-åriga Greta Ernman Thunbergs sitt strejk dag efter dag vid väggen inte långt från ingången till Sveriges riksdag kan vara ett exempel det aktivistiska motståndet Andreas Malm efterlyser.

Läs hans maning till handling på DN.se/kultur 28 aug. Sidorna där är tillgängliga fram till valet.

Fredsam i Göteborg bjuder in till

Politikerdebatt om Kärnvapen och

Säkerhetspolitik

Tis 20 aug kl 18

Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget

Kom och lyssna på och prata med partirepresentanterna

Rickard Nordin (C) Yasmine Posio Johan Büser (S) Åsa Hartzell (M)

Nilsson (V)

 

  Moderator Agnes Hellström ordf. Svenska Freds

  Detta är andra debatten vi ordnar. Fredsam har gett alla partier

chansen att debattera om fred och säkerhet i valrörelsen!

Fri entré

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

Ska Sverige ge upp kampen för en kärnvapenfri värld?

Pierre Schori skriver i Svenska Dagbladet att de borgerliga nuhar gett upp decenniers svensk kamp för en kärnvapenfri värld.

Tidigt, innan valfebern hade börjat stiga, berättade en äldre vän att han hade fattat ett avgörande beslut. Det kommande valet tedde sig ödesdigert. Utifrån egna dramatiska livserfarenheter och som en sannolik sistagångsväljare hade han därför frågat sina barn och barnbarn om hur han skulle rösta. Det var ju deras framtid som stod på spel, inte hans.

Så fick valhandlingen plötsligt en djupare mening. Själv slungades jag tillbaka till ett eget ödesval, till 1960-talet då frågan om ett svenskt atomvapen övervägdes. För bomben talade då Högerpartiet och överbefälhavare Torsten Rapp. Socialdemokratin var avvaktande, medan en bred folklig opinion mobiliserades mot. Till slut insåg statsminister Tage Erlander att atombombsinnehav skulle göra Sverige till ett mål och drastiskt minska vår säkerhet.  

Den 6 augusti uppmärksammar världen minnet av de 212 000 män, kvinnor och barn som dog när amerikanska atombomber släpptes över Hiroshima och Nagasaki. Än idag behandlar sjukhus i Hiroshima strål­skadade och finner nya sjukdomar hos överlevare och deras barn.   

Och kärnvapenmakterna satsar nu på ”effektivare” atombomber. Idag finns det nära 15000 nukleära stridsspetsar. Av dessa står 1 800 redo att avfyras. Sprängstyrkan mot­svarar 50 000 Hiroshimabomber.  Fortsätt läsa Ska Sverige ge upp kampen för en kärnvapenfri värld?