Demonstrera mot Turkiets invasion på World Resistance Day

Lördag 2 november klockan 13.00
Gustaf Adolfs torg, Göteborg 

Turkiets invasion av norra Syrien har pågått i ungefär tre veckor. Turkiets attacker bryter mot mänskliga rättigheter och hotar de feministiska, demokratiska, och ekologiska framsteg som gjorts i området.

Men Rojavas folk står inte ensamma i sin kamp, för den angår oss alla. Därför bjuder vi tillsammans med ett gäng andra organisationer in till en internationell demonstrationsdag, och uppmanar att ”World Kobane Day” det här året blir en global dag av motstånd mot den brutala invasionen av den Turkiska regimen

Demonstrationen är en del av internationella protester och demonstrationer som kommer hållas över hela Sverige och över hela världen – World Resistance Day.

 

Hiroshimadagen 6 augusti

Vi får aldrig glömma

Hiroshimadagen tisdagen den 6 augusti 2019 blir första chansen att fortsätta vårt gemensamma arbete mot Kärnvapen efter regeringens beslut den 12 juli att Sverige inte skriver under FN-förbudet. Vi tar nya tag med ett fredsmöte på 74:e årsdagen efter atombomben över Hiroshima.

Mötet äger rum i Fredslunden, Vasaparken; hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan

PROGRAM

Tid:18.30 i Fredslunden.

Mötesledare: Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK

Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson

Huvudtalare: Felicia Johansson, ordförande i IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,

Kaffeservering i Vasakyrkan efter programmet.

Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.

Efter mötet ljusceremoni vid Lejontrappan, Brunnsparken, kl 21.00,

om vädret tillåter

Meddela övriga medlemmar i din förening,

liksom vänner, barn och barnbarn –Särskilt viktigt i år att vi är många!

                                                                Arrangörer: Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred samt övriga till Fredsam anslutna organisationer

                                                                           Gunnar Westberg 072-7443023 Monica Engvall, tel 031-28 89 45, 070-9385353,

                                                              Svenska Läkare mot Kärnvapen Tandläkare mot Kärnvapen associerade till Svenska Läkare mot kärnvapen

 

Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen

Det bubblar en dröm. En dröm om platser där ofta tysta röster och ord ska få höras. Platser där tid, resurser och utrymme ska finnas för skapande och nedskrivande av ord och historier. En stiftelse som förvaltar resurser, delar ut stipendier och administrerar. En vänförening som bedriver verksamhet. Att låta historien för rättigheter få synas samtidigt som nya rättighetsrörelser får möjligheter att formulera sig och få sina historier beskrivna eller nedskrivna av den som är en del av rörelsen. En dröm om resurser, hus, om många platser för handen, hjärnan och hjärtat att uttrycka sin egen historia.

HUSET ÄR SÄKRAT -NU FLYGER VI!

Agneta Wallin har köpt Lilla Ulfåsa för Fogelstads Stiftelsens ändamål och räkning. Vi är så glada för detta och glada för alla er som har bidragit till att sprida informationen och köpa byggstenar.

Nu kommer arbetet att fortsätta och vi kommer så snart som möjligt ut med mer information om vad som händer härnäst. Idag kan vi skåla för att huset är säkrat.

Så här skriver Agneta Wallin i Facebookgruppen:

Fortsätt läsa Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen

150-årig Fredsappell på mors dag

                                                                                                                                                                                                                            Julia Ward Howe

Amerikansk feminist, fredskämpe och pacifist som verkade för kvinnors rösträtt. 

1870 var hon den första att proklamera Mors Dag men denna eldande dikt.

Det finns en lång rad kvinnor, som I likhet med Bertha von Suttner har kämpat för fred.

Bertha von Suttners appell –Ned med vapnen! – finns i denna dikt redan 1870.

Appell på mors dag

Stig upp, ni kvinnor som denna dagen hyllas!

Res er, alla kvinnor vars hjärtan fylls av mod,

alla ni som döpts i vatten eller tårar!

Säg med fasta stämmor:

-Vi godtar ej att frågor besvaras av icke relevanta aktörer.

Männen skall ej hos oss söka applåder och smek

om samtidigt det är stanken av slakt de bär med sig.

Våra söner skall inte tas ifrån oss och fås att glömma

allt vi har kunnat lära dem av kärlek, barmhärtighet och tålamod.

Vi om är kvinnor från ett land

hyser ömma känslor nog för dem i andra länder

och medger därför ej att våra söner tränas för att skada deras.

Ur djupet av en härjad jord en röst hörs ljuda

i samklang med vår egen:

-Ned med vapnen! Ned med vapnen!

Svärdets mördande kan aldrig väga jämt med rättvisan. Vanära utplånas icke av blod,

ej heller rättfärdigas ägande av våld.

Såsom männen genom tiderna har övergett pplog och städ

när kriget kallar,

låt kvinnorna nu lämna allt därhemma

och samlas till ett mäktigt rådslag för en dag.

Låt dem mötas först som kvinnor, för att sörja de döda

och minnas dem.

Låt dem sedan med största allvar

överlägga om på vilket sätt

mänsklighetens stora familj skall kunna leva i fred .

Varje individ skall ses som bärare av Guds heliga stämpel,

inte Caesars.

I kvinnlighetens och mänsklighetens namn

ber jag innerligt om

att man kallar allmänt till en kvinnornas kongress

utan begränsning av nationstillhörighet

att äga rum på någon plats som anses lämplig,

så snabbt som kan ske med hänsyn till syftet,

för att främja ett förbund av skilda nationaliteter,

vänskapliga överläggningar kring internationella frågor,

de stora mäktiga intressen för fred!

Översättning Ianthe Holmberg

Proclamation on Mother’s day

Arise then…women of this day!
Arise, all women who have hearts!                                                                                                                                                                              Whether your baptism be of water or of tears!                                                                                                                                                                             

Say firmly:
”We will not have questions answered by irrelevant agencies.
Our husbands will not come to us, reeking with carnage,
for caresses and applause.
Our sons shall not be taken from us to unlearn
all that we have been able to teach them of charity, mercy and patience.
We, the women of one country,
will be too tender of those of another country
to allow our sons to be trained to injure theirs.”                                                                                                                                                                      From 
the bosom of a devastated Earth a voice goes up with
our own. It says:                                                                                                                                                                                                                     Disarm!
 Disarm!
The sword of murder is not the balance of justice.
Blood does not wipe out dishonor,
nor violence indicate possession.”

As men have often forsaken the plough and the anvil
at the summons of war,
let women now leave all that may be left of home
for a great and earnest day of counsel.
Let them meet first, as women, to bewail and commemorate the dead.
Let them solemnly take counsel with each other as to the means
whereby the great human family can live in peace…
Each bearing after his own time the sacred impress, not of Caesar,
b
ut of God –
In the name of womanhood and humanity, I earnestly ask
that a general congress of women without limit of nationality,
may be appointed and held at some place deemed most convenient
and the earliest period consistent with its objects,
to promote the alliance of the different nationalities,
the amicable settlement of international questions,
t
he great and general interests of peace.

Augusta Tonning – en rösträttspionjär

Idag, på 100 års jubileet av riksdagsbeslutet som gav lika rösträtt åt kvinnor och män, vill vi hylla en av alla de tusentals kvinnor som under det tidiga 1900-talet kämpade för just denna sak. Hjördis Levin, kvinnohistoriker, tecknade redan 1996 hennes porträtt i SKVs tidning Vi Mänskor. 

Det har sagts om Augusta Tonning att hon var en sällsynt personlighet. Hon hade ett flärdlöst väsen och en ovanlig kraft att låta optimismen segra över motgångar; trötthet och besvikelse. Åter andra mera ytliga bedömare har kallat henne ett original. Låt oss titta på den levnadshistoria jag kunnat vaska fram ur de sparsamma uppgifter jag funnit om henne.

Stark och självständig

Augusta föddes den 14 augusti 1857 i Lund, där fadern var läroverksadjunkt. Fem år senare blev han kyrkoherde i Tommarp nära Trelleborg. Augusta växte upp i ett lyckligt och glatt hem. Byarna låg nära varandra och familjen umgicks livligt med grannarna, särskilt med prästfamiljerna.

Augustas styrka och självständighet gjorde sig tidigt gällande. Hon var känd för att vara fjär mot manliga beundrare, men det hade sin förklaring. Redan som barn bestämde Augusta sig för Pär Tonning, som hon lärde känna under sin skoltid i Lund. Den kärleken höll livet ut.

1879 vigdes Augusta och Pär. Denne var då fil. kand. och anställd som föreståndare för Fornbys folkhögskola i Dalarna, dit de nygifta flyttade. Där var Augusta verksam som lärarinna under åren 1883-1885. Trots den korta tiden mindes många elever hennes undervisning och frimodighet.

”Det unga Sverige”

Som idealet lärde, delade de unga makarna alla intressen. Pär Tonning var en frisinnad, radikal och socialt medveten man. De var förlovade och nygifta under en viktig brytningstid i Sveriges politiska och kulturella historia. Många nya och radikala idéer framförda av representanter för ”det unga Sverige” debatterades. Den unga och bildade medelklassen var ivrig att dela med sig av sina kunskaper och politiska medvetenhet till bredare lager. Sociala frågor kom i fokus.

Genom sin make fick Augusta kunskaper om världen som hon inte haft en aning om under sin skyddade uppväxttid. Hon blev feministiskt medveten och politiskt radikal. Hennes liv blev emellertid ingen dans på rosor. Den orädde maken skaffade sig snart mäktiga ovänner och redan 1885 sade han upp sin tjänst vid folkhögskolan och köpte egendomen Hästberg nära Falun. Där var det meningen att makarna skulle driva en egen flickskoleverksamhet, men planerna gick snart om intet på grund av Pär Tonnings tilltagande sjuklighet. Han kunde inte längre arbeta utan Augusta måste ensam sköta gården och lantbruket. Hon plöjde åkrarna och körde timmerlassen genom Falun utan att bry sig om vad som sades bakom skvallerspeglarna om hennes okvinnlighet. Fortsätt läsa Augusta Tonning – en rösträttspionjär