Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Leve Internationella kvinnodagen!

 

En liten repetition av historien bakom 8 mars!

Inspirerad av proteströrelser bland arbetarkvinnor i USA föreslog socialisten  Clara Zetkin vid den andra internationella konferensen för   kvinnor inom Socialistinternationalen i Köpenhamn år 1910 att en   internationell kvinnodag borde anordnas, för kvinnors rättigheter, främst  allmän rösträtt. Förslaget godtogs enhälligt av konferensen med över 100 kvinnor från 17 länder. Inget särskilt datum bestämdes dock. 

Den första Internationella Kvinnodagen hölls sedan den 19 mars 1911 i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz, där mer än en miljon kvinnor och män deltog. Förutom rösträtt, krävde de rätt till arbete, yrkesutbildning och slut på diskriminering på arbetsplatserna.

År 1913 ändrades datumet till 8:e mars för att fira viktiga händelser som inträffat den dagen: 8 mars 1857 hade kvinnliga textilarbetare i New York City för första gången protesterat mot inhumana arbetsvillkor, 12 -timmars arbetsdag och låga löner.

 8 mars 1908 demonstrerade 15 000 kvinnor också i New York för kortare arbetstid, bättre lön, rösträtt och slut på barnarbete. De antog parollen ”Bröd och rosor”, med bröd som symbol för ekonomisk trygghet och rosor för bättre livskvalitet. Idén till en nationell kvinnodag för rösträtt kom från ett protestmöte bland textilarbeterskor i samma stad år 1909. Snart började kvinnor i Europa fira kvinnodagen också på 8 mars och det var följande år som Clara Zetkin lade fram förslaget om en internationell kvinnodag. Läs mer:

Kvinnorörelsen välkomnar förbud mot sexköp utomlands

  Idag meddelade regeringen att man nästa år kommer att lägga fram ett lagförslag om kriminalisering av svenskars sexköp utomlands. Förslaget hyllas av kvinnoorganisationer runt om i världen och innebär att regeringen lever upp till sitt vallöfte och FN:s Kvinnokonvention.

– Sverige var först i värden med att införa sexköpslagen, en lag som tydligt slår fast att ett jämställt samhälle inte är möjligt så länge kvinnors kroppar är till salu. Nu tar Sverige nästa steg och visar att kvinnor är lika mycket värda i alla delar av världen, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Nyheten om lagförslaget välkomnas av kvinnorörelsen och organisationer som arbetar mot prostitution och människohandel över hela världen.

 

 


   •   

 

 

 

 

 


   •   

Assistans är frihet Rädda LSS i Göteborg

Från Eva Olofssons Facebook sida

Välbesökt manifestation för Assistans är frihet Rädda LSS i Göteborg. Partierna frågades ut. Lagstiftningen om LSS måste göras om så att rätten för människor att leva sitt liv som andra garanteras. Direktiven måste ändras. De kan inte vara dominerande av spara på ekonomin.