Nej till ökat samarbete med Nato!

Riksdagsmajoriteten är på väg att fatta ett ansvarslöst försvarspolitiskt beslut.!
Den stora ökningen av försvarsanslaget, på bekostnad av andra viktiga behov, är kopplat till ett ökat samarbete med Nato. De nya regementen i Sollefteå och Falun motiveras av att Sverige ska kunna skydda förflyttning av trupp och material från Trondheim i Norge till krigsinsatser på andra sidan Östersjön. Det påminner om transittrafiken från andra världskriget. I Ryssland kommer detta att uppfattas som en del av Natos krigsförberedelser. Vi kan därmed bli ett militärt mål i en kommande stormaktskonflikt.

Ryssland har inte hotat Sverige. Landet är inte intresserat av svenskt territorium utom för att ha en buffert mot Nato. Ryssland är militärt underlägset Natoalliansen och har inget intresse av att starta ett krig mot den, än mindre mot Sverige.

En Nato-option ökar spänningen i vårt närområde. Satsa istället på en förbättring av den dåliga kontakten med Ryssland och stärk Alliansfriheten!

AVBRYT  SAMARBETET MED NATO, RIV UPP VÄRDLANDSAVTALET!

SKATTEMILJARDER TILL VÄLFÄRD, INTE TILL MILITÄREN!

SKRIV UNDER FN:s GLOBALA KÄRNVAPENFÖRBUD!

NEJ TILL NATO-OPTION!

Grattis World Food Programme

Idag, den 10 dec, delades Nobels fredspris ut till World Food Programme (WFP) FNs mat program.  FN kritiseras ibland för att vara dyrt och tungrott, men med en budget på 2019 8 miljarder dollar kunde WFP  år 2019 hjälpa 100 miljoner människor i 88 länder med mat och mediciner. Man kan jämföra med kostnaden för att bygga ett enda hangarfartyg: 12 miljarder dollar. ”Det finns så stora rikedomar i världen”, sa David Beasley som tog emot priset å WFP:s vägnar. ”Inget barn i världen skulle behöva gå hungrig”. Ett tack för väl utfört arbete. ja, men än mer en utmaning för oss andra med mat i överflöd att fortsätta bekämpa hunger och fattigdom, och skapa rimliga livsvillkor för alla människor på jorden. Ett hangarfartyg till? Nej tack!

NU FÖRBJUDS KÄRNVAPEN!

Den 24 oktober, på FN-dagen, nådde FN:s kärnvapenkonvention 50 ratificeringar. Det betyder att det träder i kraft om 90 dagar och kärnvapen blir därmed olagliga. Så ser reglerna ut för beslut i FN.

FN-fördraget om förbud mot kärnvapen har nu bakom sig de 50 stater som krävs för att det ska träda i kraft. Honduras blev den sista staten att ratificera, tätt efter Jamaica och Nauru, en liten ö-nation i Stilla havet . Om 90 dagar kommer fördraget att gälla och det slås fast att det är förbjudet att inneha kärnvapen, 75 år efter deras första användning. Det är en historisk milstolpe.

– Nu när fördraget trätt i kraft, kan vi kalla kärnvapen för vad de är, förbjudna massförstörelsevapen, precis som kemiska och biologiska vapen, säger ICAN: s verkställande direktör Beatrice Fihn. – Detta är ett nytt kapitel för kärnvapennedrustning. Årtionden av aktivism har uppnått det som många sa var omöjligt.

Så tragiskt att Sverige inte står bland de 50 ratificerande länderna!

Seger för fredsrörelsen

Som första stad i Sverige ansluter sig Göteborg till ICAN cities appeal, en internationell rörelse som går ut på att sätta press på regeringar som inte ratificerat FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Hundratals städer har ställt sig bakom uppropet, varav flera stora såsom Paris, Genève,Canberra Washington DC, Manchester, Oslo, men Göteborg är alltså först i landet.

Den styrande alliansen och SD röstade för att avslå motionen med argumentet att det inte handlar om att vara för eller emot kärnvapen, utan att formen var fel. En kommun får enligt kommunallagen inte ägna sig åt utrikespolitik.

Men Stina Svensson FI, som stod bakom motionen, säger – Det här är inte att peta i utrikespolitik eller säkerhetspolitik. Det är ett stadsupprop, en logisk följd av ställningstaganden som Göteborg tidigare har gjort. Som kommun måste vi se till våra invånares hälsa. Kärnvapen utgör ett hot mot våra städer.

Socialdemokraterna i Göteborg ställde sig bakom motionen trots att den s-ledda regeringen inte ratificerat FN-konventionen. Gruppledaren Jonas Attenius menade att partiet och arbetarrörelsen har en lång tradition i kampen mot kärnvapen. Det är ett upprop mellan städer för att sätta tryck i frågan.

MP och V ställde sig också bakom motionen. Demokraterna lade fram ett eget förslag som de röstade för.