Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Svenska pensionspengar går till kärnvapenindustrin,

skriver Dagens Industri.

Statens pensionsfonder äger aktier för 4,7 miljarder kronor i bolag med starka kopplingar till kärnvapen.

Och ägandet ökar.

AP-fondernas investeringar i kärnvapenindustrin har ökat med närmare 700 miljoner kronor sedan 2015.

Sammanlagt ägde statens pensionsfonder vid årsskiftet aktier för 4,7 miljarder kronor i bolag med starka kopplingar till kärnvapen. Det största innehavet har Fjärde AP-fonden, närmare 1,8 miljarder kronor.

Samtidigt anser andra delar av det statliga pensionssystemet att kärnvapenindustrin ska bojkottas. 

Läs mer:

Kräv minimikrav för att ta plats i FNs kvinnokommitté

Måndag förra veckan röstades Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission, en händelse som  väckt stark kritik. Den saudiarabiska regimen har gjort sig känd för ett långtgående patriarkalt förtryck mot den egna befolkningen. Kommissionens uppgift är att sätta upp mål för FN:s globala jämställdhetsarbete och lägga förslag för hur medlemsländerna ska kunna nå upp till målen.                                        FNs generalsekreterare Guterres i samspråk med                                                                                                Saudiarabiens utrikesminister. (United Nations foto)

Akademikern och kvinnorättsaktivisten Elahe Amani har själv arbetat i FN:s kvinnokommitté och är en av dem som har reagerat skarpt på tillsättningen.

Att välja in Saudiarabien som är rankat 141 av 144 på Gender gap global index 2016 till FN:s kvinnokommitté, är som att sätta Kina eller Iran på att avskaffa dödsstraffet i världen. Det är nedslående, säger hon.

Omröstningen var sluten, och 47 av 54 länder röstade för att Saudiarabien skulle ta en plats i kommissionen. Detta innebär att åtminstone några länder inom EU har röstat för.

Läs mer:

Vilka liv ska sörjas?

En ny bok heter Båt 370 – Döden på Medelhavet. Jag läser om den i GP – ”En sorgesång över havets offer”, lyder rubriken.

Natten mellan den fjärde och femte januari förra året sjönk en överlastad gummibåt med 53 flyktingar på havet mellan Turkiet och Grekland. 13 överlevde, alla andra drunknade. Annah Björk, en av de två författarna skriver : ”Jag ska behandla den här båten som svenska myndigheter eller tidningar gjort om det varit ett kryssningsfartyg i Östersjön som sjönk, istället för ännu en båt full av flyktingar.” Författarna har bestämt sig för att synliggöra en av alla bortglömda, men pågående flyktingtragedier.

Uppslutningen i Stockholm och övriga landet kring de fyra offren för terrorattacken på Drottninggatan har gjort själen gott, men måste inte vår empati räcka till fler? Även liv som förloras i flykt måste räknas, måste var sörjbara.

Samma dag läser jag en artikel i nättidningen Feministiskt perspektiv där Tiina Rosenberg berättar från en konferens i Amsterdam med och om den uppburna filosofen Judith Butler. Butler fokuserar just att vissa människor är mer sårbara, t.ex. på grund av krig och att de är lika värda att sörjas som alla andra. Som  Tiina Rosenbergs uttrycker hennes budskap: Läs mer:

Stoppa vapenexporten till diktaturer. Hur svårt ska det vara?

 Ulf Bjereld inför S-kongressen

 Det råder bred politisk enighet om att svensk vapenexport till diktaturer ska förbjudas. På Socialdemokraternas partikongress 2013 slogs det fast att

”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter.”

I KEX-utredningens (Krigsmaterielexportöversynskommittén) betänkande från 2015 enades samtliga partier utom Vänsterpartiet om följande formulering:

”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd.” (Vänsterpartiet ville skärpa formuleringarna ytterligare.) Statsminister Stefan Löfven har själv gjort klart:

-Det ska inte vara okej att exportera vapen till länder som uppenbart betraktas som diktaturer.

Läs mer:

”Jasaffären i Botswana strider mot Sveriges mål”

Svenska Dagbladet idag:

-Som fredsforskare stöder vi starkt en svensk utrikespolitik med fokus på mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning. En Jasaffär med Botswana skulle stå i direkt strid med Sveriges utrikesmål, skriver Johan Brosché, Kristine Höglund och Sebastian van Baalen, Uppsala universitet

Försvarsminister Peter Hultqvists besök i Botswana i september 2016 orsakade uppståndelse när kostnaderna för besöket sköt i höjden. Det avledde dock uppmärksamheten från en mer angelägen fråga, nämligen Sveriges avsikt att sälja stridsflygplanet Jas 39 Gripen.

Affären är mycket kontroversiell i Botswana, särskilt med tanke på de skandaler som följde av Jasaffären med Sydafrika 1999, men har helt gått under radarn i Sverige. Som freds- och konfliktforskare ställer vi oss frågande till Sveriges ambitioner då de strider mot Sveriges utrikespolitiska mål och värden rörande mänskliga rättigheter, fred och fattigdomsbekämpning.

Läs mer: