Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Till Agendaredaktionen – inslaget Var är fredsrörelsen

Söndagen den 11 juni hade SVTs Agenda ett inslag under rubriken Var är fredsrörelsen? Det föranledde reaktioner från många fredsorganisationer, bl a följande från nätverket Fredsam i Göteborg:

Hej Agenda redaktionen

Inslaget -Var är fredsrörelsen? var ytlig på ett upprörande sätt. All heder till kämparna i Luleå men man kan inte plocka fram ett inslag på det viset och totalt ignorera de tusentals möten och initiativ som årligen tas av många olika fredsrörelser i landet.  Jag kan skriva en lång lista på dem, men så pass mycket research måste man kunna kräva av er redaktion att ni kunde nämna att de finns. Varför inte fixa till ett spännande samtal med mellan försvarsvän och fredsaktivist i stället för att plocka fram en riksdagsman som får fritt fram att kritisera fredsrörelsen. Riktigt dåligt jobbat! Bättre kan ni!

Ianthe Holmberg

Fredsnätverket Fredsam i Göteborg

Amnesti för ensamkommande barn och unga

Uttalande från Svenska Kvinnors Vänsterförbunds Stämma i maj:

I dag utvisas ensamkommande barn och unga från Sverige till länder trots skyddsbehov på grund av säkerhetsläget i landet dit de utvisas. Ett sådant land är Afghanistan där det enligt UD ”råder omfattande brister i respekten för mänskliga rättigheter, säkerhetsläget för civilbefolkningen är allvarligt och väpnad konflikt pågår i flera delar av landet.” Dit utvisar Sverige ensamkommande barn och unga, många med en uppskriven ålder och flera helt utan släkt och nätverk, efter att ha tillbringat ett liv i flykt.

Under våren 2017 väntar fortfarande 18 000 ensamkommande på beslut i sin asylansökan. Dessa barn och unga har kommit hit med hopp om att få växa upp utan att utsättas för krigshandlingar och övergrepp. I denna situation är flickor särskilt utsatta.

I Sverige har de unga mötts av en lång väntan på asylprövning. De långa handläggningstiderna gör att de lever i ovisshet, när de hade behövt trygghet och framtidshopp. Beslut om utvisning som fattats har i flera fall varit på felaktig grund och på ett rättsosäkert sätt. Många väljer att gå under jorden när deras asylansökan avslagits.

Sverige ses som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter. Det förpliktigar. Vi vill att Sverige ska kunna hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Att värna asylrätten och erbjuda ett snabbt och säkert utredningsförfarande och gott omhändertagande av dem som kommer till Sverige skall vi självklart kunna leva upp till.

Vi kräver därför:

att handläggningstiderna för barn och unga avsevärt förkortas. Ge ensamkommande barn och ungdomar företräde!

att alla beslut som byggt på felaktiga uppskattningar av säkerhetsläget rivs upp.

att om handläggningstiden för ensamkommande tagit mer än ett år ska de ges amnesti.

Stopp för all export av krigsmateriel till diktaturer

 

 

 

Frågan är brännande aktuell, inte bara för Miljöpartiet, utan för alla engagerade i fredsfrågor.Enligt riksdagsplaneringen ska regeringen lägga fram en proposition om ett nytt regelverk för export av krigsmateriel i juni. Det är allmänt känt att Sverige exporterar vapen och krigsmateriel till länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Det är också känt att kravet på att sätta stopp för sådan vapenhandel har ett brett stöd både i riksdagen och ute i landet.

Det är 25 år sedan regelverket ändrades. 2011 beslutade riksdagen att regelverket skulle skärpas, pressad av en stark opinion som shockats av omfattningen av det militära samarbetet med Saudiarabien.

Den parlamentariska Krigsmaterielexportöversynsutredningen, känd som KEX-utredningen, tillsattes följande år. I juni 2015 presenterade den sina slutsatser. Ett av de viktigaste förslagen var att ett demokratikriterium skulle införas för länder som Sverige får exportera krigsmateriel till. Det föreslagna demokratikriteriet kommer att utgöra ett hinder för att exportera till stater som inte lever upp till detta.”Så bra, tänker man. Då kan vapenexporten upphöra till diktaturer och auktoritära stater som uppenbarligen inte kan definieras som demokratier. Läs mer:

Försvarsministern och ÖB tar till storsläggan

 

                                 Skapar oro hos allmänheten

I Dagens DN debatt går försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén till attack mot dem som protesterar mot den stora försvarsmaktsövningen i september – Aurora 17 som äger rum i Göteborg, Stockholm och Gotland.

”Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö,” skriver de två. ”Risken att sådana händelser kan ske i anslutning  till Aurora 17 är uppenbart. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas.”

Den militära vokabulären förnekar sig inte. ”Påverkans-och informationsoperationer” – snälla försvarsministern och ÖB, vilka syftar ni på? Protester och demonstrationer från fredsrörelsen? Debatt om vår försvarspolitik? Vi som har en omvärldsbild som skiljer sig från den som målas upp i DN artikeln och andra idéer om hur man skapar avspänning i Östersjöområdet, vi vill gärna både påverka och informera. Vi kan gärna oroa allmänheten också med tanke på den militära upprustning vi ser, den hotbild som man bygger om faran från öst och det nära Nato samarbetet. Om detta innebär ett minskat förtroende för försvarsmakten må detta vara hänt. Räds försvarsministern och ÖB motstånd och debatt? Vi lever ju inte i någon militärdiktatur där oppositionella åsikter ska beivras.

Läs mer:

Svenska pensionspengar går till kärnvapenindustrin,

skriver Dagens Industri.

Statens pensionsfonder äger aktier för 4,7 miljarder kronor i bolag med starka kopplingar till kärnvapen.

Och ägandet ökar.

AP-fondernas investeringar i kärnvapenindustrin har ökat med närmare 700 miljoner kronor sedan 2015.

Sammanlagt ägde statens pensionsfonder vid årsskiftet aktier för 4,7 miljarder kronor i bolag med starka kopplingar till kärnvapen. Det största innehavet har Fjärde AP-fonden, närmare 1,8 miljarder kronor.

Samtidigt anser andra delar av det statliga pensionssystemet att kärnvapenindustrin ska bojkottas. 

Läs mer: