Spel och sociala medier vanlig väg till sexualbrott mot barn

Från Feministiskt perspektiv 29/3

Li Kristjansdóttir 

 

Bild: Säkra varje unge   Konferens i Göteborg 

Vart tionde barn har blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp. 70 procent av förövarna tar kontakt med barnen via spel och sociala medier.  

Li Kristjansdóttir är lärare och gick på konferens  arrangerad av stiftelsen Säkra varje unge för att få redskap att hantera det som ibland kommer upp till ytan i klassrummet.

Det är inte ovanligt att elever ställer frågor som inte har med lektionens tema att göra. Att någon räcker upp en entusiastisk hand för att mitt under en genomgång av ordklasserna fråga: ”Varför har alla fröknar såna där tofflor?” För det mesta påminner jag dem då om tid och plats.

En dag resulterade samma beteende i något mer ovanligt. Medan jag pratade om djuren på bondgården, samt visade bilder på plogar och harvar, avbröt ett barn helt sonika: ”Men varför har tjejer snoppar i munnen på datorn?” Vi bytte ämne för lektionen. ”Hur många av er har sett sånt där på datorn?” Vartenda barn räckte blygt upp ha

Jag är klassföreståndare i årskurs 3. I syfte att lära mig mer om den värld barnen möter online gick jag på konferens arrangerad av stiftelsen Säkra varje unge i Göteborg den 21 mars 2018.
Fortsätt läsa Spel och sociala medier vanlig väg till sexualbrott mot barn

Leve Internationella kvinnodagen!

 

En liten repetition av historien bakom 8 mars!

Inspirerad av proteströrelser bland arbetarkvinnor i USA föreslog socialisten  Clara Zetkin vid den andra internationella konferensen för   kvinnor inom Socialistinternationalen i Köpenhamn år 1910 att en   internationell kvinnodag borde anordnas, för kvinnors rättigheter, främst  allmän rösträtt. Förslaget godtogs enhälligt av konferensen med över 100 kvinnor från 17 länder. Inget särskilt datum bestämdes dock. 

Den första Internationella Kvinnodagen hölls sedan den 19 mars 1911 i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz, där mer än en miljon kvinnor och män deltog. Förutom rösträtt, krävde de rätt till arbete, yrkesutbildning och slut på diskriminering på arbetsplatserna.

År 1913 ändrades datumet till 8:e mars för att fira viktiga händelser som inträffat den dagen: 8 mars 1857 hade kvinnliga textilarbetare i New York City för första gången protesterat mot inhumana arbetsvillkor, 12 -timmars arbetsdag och låga löner.

 8 mars 1908 demonstrerade 15 000 kvinnor också i New York för kortare arbetstid, bättre lön, rösträtt och slut på barnarbete. De antog parollen ”Bröd och rosor”, med bröd som symbol för ekonomisk trygghet och rosor för bättre livskvalitet. Idén till en nationell kvinnodag för rösträtt kom från ett protestmöte bland textilarbeterskor i samma stad år 1909. Snart började kvinnor i Europa fira kvinnodagen också på 8 mars och det var följande år som Clara Zetkin lade fram förslaget om en internationell kvinnodag. Fortsätt läsa Leve Internationella kvinnodagen!

Kvinnorörelsen välkomnar förbud mot sexköp utomlands

  Idag meddelade regeringen att man nästa år kommer att lägga fram ett lagförslag om kriminalisering av svenskars sexköp utomlands. Förslaget hyllas av kvinnoorganisationer runt om i världen och innebär att regeringen lever upp till sitt vallöfte och FN:s Kvinnokonvention.

– Sverige var först i värden med att införa sexköpslagen, en lag som tydligt slår fast att ett jämställt samhälle inte är möjligt så länge kvinnors kroppar är till salu. Nu tar Sverige nästa steg och visar att kvinnor är lika mycket värda i alla delar av världen, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby.

Nyheten om lagförslaget välkomnas av kvinnorörelsen och organisationer som arbetar mot prostitution och människohandel över hela världen.

 

 


   •   

 

 

 

 

 


   •