Bevara alliansfriheten – protest mot Aurora 17 i Göteborg

Första veckan av den militära övningen Aurora 17 med fokus på Göteborg informerade nätverket Fredsam dagligen i Brunnsparken. Fredagen ansvarade Fredsrörelsen på Orust för bemanningen, här gästade av Ingela Mårtensson. Det nyckfulla vädret i veckan hade här lugnat ner sig.

Fredsam i Göteborg skriver till utrikesministern

Till

Utrikesminister Margot Wallström

Den viktigaste fredsfrågan av alla är förbud mot kärnvapen. Därför har 122 stater, däribland Sverige, arbetat fram ett FN-förbud mot kärnvapen.

Från och med den 20 september är avtalet om förbud mot kärnvapen öppet för undertecknande av världens länder. Förbudet oroar kärnvapenstaterna, och inga länder som är medlemmar i Nato finns bland de 122 länderna som tagit fram avtalet. USA utövar påtryckningar på Sverige att inte underteckna och politiker som önskar svenskt medlemskap i Nato har blivit oroliga att stöd för kärnvapenförbud skulle omöjliggöra medlemskap och vill ”utreda” frågan.

Det behövs inte. Sverige har en lång tradition av arbete mot kärnvapen. En gång skrotade Sverige planerna på ett eget svenskt kärnvapen efter en kraftig folklig motståndskamp. Därefter har landet alltid legat i framkant när det gäller krav på kärnvapennedrustning. Det har gjort svensk säkerhetspolitik och fredspolitik trovärdig.

Vi ska inte låta hot från USA eller någon annan makt styra vår svenska politik.

Därför uppmanar vi regeringen att skriva på FN-förbudet. Detta bör ske redan i september i år! Vi uppmanar riksdagsledamöterna att godkänna FN:s förbud mot kärnvapen när frågan sedan aktualiseras i riksdagen.

Göteborg den 4 september 2017

Fredsams möte för medlemsorganisationer

genom Ingela Mårtensson/mötesordförande

Wallström: En värld fri från kärnvapen är möjlig

Margot Wallström redogör för regeringens inställning till att skriva under FNs konvention om att förbjuda kärnvapen.

Från SvD

”I somras förhandlades en konvention om förbud mot kärnvapen fram i FN. Regeringen ska nu genomföra en grundlig analys av konsekvenserna, med inriktning att kunna underteckna konventionen. Det skriver utrikesminister Margot Wallström.

Fortsätt läsa Wallström: En värld fri från kärnvapen är möjlig

En fredag för fred!

8 sept, kl 18.00 på Mejeriet i Lund

Fredsmys i LundEn kväll med kultur, samtal, mingel och mys på Mejeriet med freden i fokus! Musik, samtal och dans med Tang’arte, Maj-Britt Theorin – f.d. nedrustningsambassadör, Christophe Liabäck – klarinett, Stefan Mikaelsson – Sametinget, Fredskören, Karin Utas Karlsson – Läkare mot Kärnvapen, Elin Hallqvist – dansare och koreograf, Tillsammans för Sverige, Cristal Andino m.fl

Ett samarrangemang mellan Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö, Kvinnor för Fred i Skåne, FN-föreningen Lund, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Lund-Malmö.

http://kulturmejeriet.se/program/fredsmys/

Två röster om militarisering och motstånd

Malmö

Tors 7 sept, kl. 17.30

Stefan Mikaelsson, Sametinget                                              ”Urfolk i Arktis, bidrag till världens mångfald eller hot mot tillväxtekonomin?”
My Leffler, Kvinnor för fred                                                  
”Konsten att sälja ett land utan att fråga folket”

Biblioteket Masten 2, Mastgränd 4, Västra hamnen (bredvid ICA Maxi)

Välkomna! Enkel fika serveras.

Arrangörer: Kvinnor (och män) för fred, Skåne, Svenska Freds lokalförening i Lund/Malmö, SKV Lund, ABF Malmö, Malmö FN-förening

affish MastenC