Om SKV

Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) är ett partipolitiskt obundet, feministiskt och pacifistiskt kvinnoförbund.
SKV verkar för:

 • jämlikhet mellan kvinnor och män, byggd på lika rättigheter och skyldigheter i privatliv, yrkesliv och samhälle.
 • fred och fredlig konfliktlösning och vill motverka alla former av våld, förtryck,
  krig och krigshandlingar.
 • alla människors lika värde och vill motverka kommersiell exploatering
  som trafficking och slavarbete
 • ett resursbevarande samhälle, baserat på människors grundläggande behov
  och sambanden i naturen
 • solidaritet mellan folkgrupper, regioner och nationer.

 

Tidskriften Vi Kvinnor/Vi Mänskor 1947-2009
Alla nummer av Vi Kvinnor och Vi Mänskor har digitaliserats och finns här:
Vi Kvinnor/Vi Mänskor 1947-2009
Vi Kvinnor/Vi Mänskor finns också att köpa som DVD. Pris 100 kr inkl frakt.
Beställ från SKV 031-960078 eller skvgoteborg@gmail.com