Leve Internationella kvinnodagen!

 

En liten repetition av historien bakom 8 mars!

Inspirerad av proteströrelser bland arbetarkvinnor i USA föreslog socialisten  Clara Zetkin vid den andra internationella konferensen för   kvinnor inom Socialistinternationalen i Köpenhamn år 1910 att en   internationell kvinnodag borde anordnas, för kvinnors rättigheter, främst  allmän rösträtt. Förslaget godtogs enhälligt av konferensen med över 100 kvinnor från 17 länder. Inget särskilt datum bestämdes dock. 

Den första Internationella Kvinnodagen hölls sedan den 19 mars 1911 i Österrike, Danmark, Tyskland och Schweiz, där mer än en miljon kvinnor och män deltog. Förutom rösträtt, krävde de rätt till arbete, yrkesutbildning och slut på diskriminering på arbetsplatserna.

År 1913 ändrades datumet till 8:e mars för att fira viktiga händelser som inträffat den dagen: 8 mars 1857 hade kvinnliga textilarbetare i New York City för första gången protesterat mot inhumana arbetsvillkor, 12 -timmars arbetsdag och låga löner.

 8 mars 1908 demonstrerade 15 000 kvinnor också i New York för kortare arbetstid, bättre lön, rösträtt och slut på barnarbete. De antog parollen ”Bröd och rosor”, med bröd som symbol för ekonomisk trygghet och rosor för bättre livskvalitet. Idén till en nationell kvinnodag för rösträtt kom från ett protestmöte bland textilarbeterskor i samma stad år 1909. Snart började kvinnor i Europa fira kvinnodagen också på 8 mars och det var följande år som Clara Zetkin lade fram förslaget om en internationell kvinnodag.

1914 protesterade kvinnor runt om i Europa antingen mot krig eller för att visa solidaritet med förtryckta kvinnor. En av de mest kända internationella kvinnodagarna är 8 mars 1917 i Ryssland (24 feb i rysk tideräkning) krigströtta kvinnor i S:t Petersburg genomförde en strejk för ”bröd och fred”. Både Clara Zetkin och Alexandra Kollontaj deltog. Denna strejk blev en del av februarirevolutionen som tvingade tsaren att abdikera. I Sovjetunionen blev 8 mars en nationell helgdag som en hyllning till ”de heroiska kvinnliga arbetarna”. 

I Sverige uppmärksammades kvinnodagen första gången den 12 maj 1912. Tidningen Morgonbris uppmanade de socialdemokratiska kvinnoklubbarna att hålla möten med rösträtt som huvudfråga. Efter första världskrigets utbrott flyttades dock fokus till kampen för fred. I Sverige deltog då även radikala borgerliga kvinnor.

8 mars växte alltså i betydelse runtom i världen och markerade en växande medvetenhet om kvinnors rättigheter. Så småningom svalnade dock intresset för en kvinnodag, då den förknippades med kommunismen. En nystart skedde hösten 1945 då Women´s International Democratic Federation (WIDF) bildades som fick konsultativ status i FN:s ekonomiska och sociala råd och Unesco. SKV var medlem i många år. Organisationen fick många miljoner medlemmar världen över, särskilt i Afrika och Asien. Men i Väst blev tillströmningen mindre då WIDF förknippades med Sovjetunionen. WIDF antog 8 mars som en kvinnornas kampdag och nu blev den verkligen internationell.

Vid slutet av 1960-talet började en ny kvinnorörelse ta fart i USA och Västeuropa, främst bland radikala välutbildade kvinnor. Fred och internationell solidaritet fanns med på dagordningen, men även jämställdhet mellan kvinnor och män stod i fokus. I Sverige var exempelvis fri abort, daghem, sex timmars arbetsdag och kamp mot sexuellt förtryck viktiga frågor. 8 mars blev åter en uppmärksammad kampdag. 1977 erkände FN 8 mars som Internationella Kvinnodagen. Otaliga är de organisationer och institutioner världen över som sedan dess uppmärksammar den internationella kvinnodagen, på många håll mer som en dag för kultur och fest än en kampdag för fred och rättvisa.

Tack till Anders Rommelsjö och Gunnel Atlestam

Ianthe Holmberg