Paraplyorganisationer

Sveriges Kvinnolobby – Paraplyorganisation för kvinnoorganisationer i Sverige.

Operation 1325 – har som mål att öka kvinnors inflytande och makt i allt arbete som rör fred och säkerhet. Arbetar främst med påverkan och utbildning för att bidra till att förverkliga FNs resolution 1325.

Stiftelsen Fistulasjukhuset – Insamling till sjukhus för förlossningsskadade kvinnor i Etiopien.

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor, KSAN

Sveriges Fredsråd – Paraplyorganisation för fredsorganisationer.

UN Women Sverige – har som uppgift att främja UN Womens arbete för jämställdhet genom information/utbildning, politiskt påverkan och insamling.

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF