Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Kräv minimikrav för att ta plats i FNs kvinnokommitté

Måndag förra veckan röstades Saudiarabien in i FN:s kvinnokommission, en händelse som  väckt stark kritik. Den saudiarabiska regimen har gjort sig känd för ett långtgående patriarkalt förtryck mot den egna befolkningen. Kommissionens uppgift är att sätta upp mål för FN:s globala jämställdhetsarbete och lägga förslag för hur medlemsländerna ska kunna nå upp till målen.                                        FNs generalsekreterare Guterres i samspråk med                                                                                                Saudiarabiens utrikesminister. (United Nations foto)

Akademikern och kvinnorättsaktivisten Elahe Amani har själv arbetat i FN:s kvinnokommitté och är en av dem som har reagerat skarpt på tillsättningen.

Att välja in Saudiarabien som är rankat 141 av 144 på Gender gap global index 2016 till FN:s kvinnokommitté, är som att sätta Kina eller Iran på att avskaffa dödsstraffet i världen. Det är nedslående, säger hon.

Omröstningen var sluten, och 47 av 54 länder röstade för att Saudiarabien skulle ta en plats i kommissionen. Detta innebär att åtminstone några länder inom EU har röstat för.

Röster har höjts om att den svenska regeringen ska avslöja hur de har röstat, men regeringen har vägrat, med hänvisning till utrikessekretess. Detta har utlöst stark kritik i tidningar och sociala medier. Den enda tänkbara anledningen till att regeringen inte ville avslöja hur den röstat, var att den hade röstat ja.

Utrikesminister Margot Wallström säger som svar på kritiken att systemet med valhemlighet i FN är nödvändigt för att små stater ska kunna rösta utan att möta repressalier från mäktigare stater.

Bitte Hammargren, Mellanösternkännare på utrikespolitiska institutet gästade Nordegren och Epstein i P1 i onsdags. Nog vore det rimligt, tyckte hon, att kräva att ett land uppfyller vissa minimikrav för att kvalificera sig för inval i kvinnokommissionen. FN-systemet är dysfunktionellt i dessa tillsättningssammanhang. Ett minimikrav skulle vara att kvinnor är fullvärdiga medborgare i ett kandidatland, vilket inte är fallet i Saudiarabien där kvinnor måste ha en manligt förmyndare över sig. De är fullkomligt rättslösa, till exempel när det gäller våld utövad mot dem. Att arbeta för att FN ställer vissa minimikrav på jämställdhet när länder ska väljas till den viktiga uppgiften att främja kvinnors ställning i världen, det vore en värdig uppgift för vår feministiska utrikesminister.

Kategorier: Artiklar