Kartläggning av det hedersrelaterade våldet i Göteborg, Stockholm och Malmö

 

Av de ungdomar som svarat på enkäten så lever 8 till 13 procent med någon form av begränsning på grund av hedersnormer. Den sammantagna bilden är att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt våld i form av begränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är vanligast.

Det var 2016 som kommunfullmäktige beslutade om en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg. Nu är studien klar och överlämnad till stadsledningskontoret. Rapporten är framtagen av forskare vid Örebro universitet som har samordnat studien med andra lärosäten.

Nio frågeställningar
Kartläggningen omfattar bland annat nio frågeställningar. Exempelvis i vilka miljöer våldet och förtrycket utövas, var man utsätts, vilka som utövar våldet, vilka följder våldet får och vart man vänder sig för stöd. Men även synen på bland annat demokrati och mänskliga rättigheter hos dem som lever med hedersnormer.

-Vår ambition är att inga barn och ungdomar i Göteborg ska växa upp med hedersrelaterat våld och förtryck, säger Klas Forsberg, chef på avdelningen för mänskliga rättigheter vid stadsledningskontoret.

– Nu analyserar vi resultatet och hur vi kan använda oss av den nya kunskapen, säger Jeanette Stål, planeringsledare på avdelningen.
– Resultaten från kartläggningen kommer vi att arbeta in i Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck
.

Samarbete med Malmö Stad och Stockholms Stad
Göteborgs Stad
har samarbetat med Stockholms stad och Malmö stad i kartläggningen. De tre städerna vill stärka arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och har därför gått ihop för att få ett aktuellt kunskapsunderlag. Parallellt med kartläggningen har stadsledningskontoret ett uppdrag att tillsammans med Social resursförvaltning ta fram en plan för stadens arbete mot hedersförtryck. Resultaten i kartläggningen ska arbetas in i planen.

Fakta
Kartläggningen omfattar en kvalitativ del där ett 60-tal personer i Göteborg intervjuats samt en kvantitativ del där ca 1 400 göteborgsungdomar i årskurs 9 svarat på frågor. Totalt har över 230 personer medverkat i olika former av intervjuer och ca 6 000 elever i årskurs 9 svarat på en enkät.

Press meddelande från Göteborgs stad

Uppföljningen ser SKV fram emot med stort intresse.