Jämställdhet den 3:e viktigaste frågan i valet

 

Denna upplysning har förvånat många, även mig. Hade jag blivit tillfrågad hade det kanske blivit just en tredje placeringen med klimatet som prio nr ett. Men jag har ett särskilt engagemang när det gäller jämställdhet och trodde inte det om andra. Jag ställer mig en rad frågor som jag hoppas så småningom få svar på.

-Hur fördelar sig jämställdhetsintresset mellan könen i valenkäten? Det har inte framgått i den rapporteringen som nått mig. Jag misstänker starkt att det var övervägande kvinnor som satte frågan på tredje plats.

-Är det i så fall ojämställda löner och otillfredsställelse med arbetsvillkor på kvinnodominerade arbetsplatser? Kanske på alla typer av arbetsplatser?

-Är det missnöje med arbetsfördelningen i hemmet? Orättvisor som känns in på skinnet dagligen.

-De som satt jämställdhet högt tenderar att rösta vänster har jag läst. Det tyder på att t ex Vänsterpartiet som driver dessa frågor hårt både internt och utåt har belönats för det. Men KD har också pratat jämställdhet ur sitt perspektiv. Hur många har Ebba Busch Thor fångat in på den frågan i sin slutspurt? Kvinnor, män?

-Vad betyder upprördheten över den hederskultur som begränsar kvinnor och flickor mitt i vårt jämställdhetsivrande samhälle?

-Hur mycket har #MeToo rörelsen betytt? Det är en svårfångad fråga, men förmodligen är svaret- en hel del. MeToo skakade om och satte igång processer som går på djupet.

-Och finns det något hopp för FI som dök så långt under vattenytans 4 procent? Svar finner jag hos mig själv. Förra gången röstade jag FI i riksdagsvalet. Jag trodde att de hade en chans att komma in. Inte i år – risk för så kallad bortkastad röst, FIs värsta fiende. Hur många resonerade som jag?

IaH