Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Inget förbud mot vapenexport till diktaturer trots demokratikriterium

Från Svenska Freds, 26 juni


Det svenska stridsledningssystemet Erieye (Örnnästets öga)

Används troligen i kriget i Yemen.

 I dag meddelar regeringen att ett förslag på ny krigsmateriellagstiftning ska överlämnas till lagrådet på torsdag. För sex år sedan fattade riksdagen beslut om att skärpa regelverket för vapenexport till diktaturer. Regeringen föreslår att demokratisk status ska utgöra ett centralt villkor och att allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör hinder för beviljande av tillstånd. Formuleringarna är alltför vaga och riskerar att inte stoppa vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier.

– Ett absolut förbud som omöjliggör krigsmaterielexport till diktaturer och icke-demokratier är en förutsättning för en trovärdig svensk utrikespolitik. Om Sverige ska stå upp för demokrati kan vi inte samtidigt legitimera och stärka diktaturer med vapen. Regeringens förslag är ett svek mot alla de människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i de diktaturer som Sverige exporterar vapen till, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Det har redan tidigare funnits ett kriterium i regelverket som säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor i bedömningen. Men det har uppenbarligen inte stoppat exporten till en rad diktaturer som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

– MR-kriteriet har konsekvent kompromissats bort. Ett demokratikriterium som är formulerat på liknande sätt riskerar att inte ha någon verkan. Ett hinder är heller inte samma sak som ett förbud. Regeringen väljer medvetet ett språk som öppnar upp för fortsatt export. Det är skamligt, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

2011, i samband med den så kallade arabiska våren, fattade riksdagen beslut om att det svenska regelverket för krigsmaterielexport skulle skärpas. Sverige hade under 2000-talet beviljat krigsmaterielexport till varannan regim i Mellanöstern och Nordafrika. Regimer som nu slog ner de folkliga demokratiseringsförsöken i en rad länder.

– Det är bra att regeringen till slut inkluderat ett demokratikriterium, vilket Svenska Freds länge förespråkat. Men vi är oerhört besvikna över vaga formuleringar som öppnar upp för fortsatta kryphål. Det innebär en uppenbar risk för att den svenska vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier kommer att fortsätta även framöver, säger Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande.

Kontakt:

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds, 070-954 05 13, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

Kategorier: Artiklar