Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

CONCORD  seminarium i Almedalen onsdag 5/7 med bl a 

Annika Söder, kabinett sekreterare på UD

Agnes Hellström, ordförande Svenska freds -och Skiljedomsförening

Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete

(CONCORD Sverige är en plattform som samlar 61 organisationer som vill påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor. Är en del av CONCORD Europa.)

Sverige är det första landet i världen som har en uttalad feministisk utrikespolitik. Med de bakslag för kvinnors och flickors rättigheter som vi sett i flera delar av världen under det gångna året är den feministiska utrikespolitiken viktigare än någonsin. På seminariet lanserade CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Jämställdhet årets upplaga av rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” och bjöd på paneldiskussion med civilsamhället och regeringsrepresentanter på samma tema.

Sammanfattning av seminariet

-Svensk migrationspolitik och vapenexport hindrar regeringen från att leva upp till en konsekvent feministisk utrikespolitik. Det är inte försvarbart att exportera krigsmateriel till stater som kränker flickor och kvinnors rättigheter, säger Agnes Hellström.

När Annika Söder ska recensera den feministiska utrikespolitiken konstaterar hon:

– I ett internationellt perspektiv är den svenska utrikespolitiken den mest feministiska som finns. Vi har inspirerat andra länder, så som Kanada som nu också har en uttalat feministisk regering och en feministisk utvecklingspolitik.

Men när 19 civilsamhällesorganisationer granskat hur väl regeringen lever upp till ambitionen att bedriva en feministisk utrikespolitik framförs kritik på ett antal punkter.

Migrations- och flyktingpolitiken är det område som kritiseras allra hårdast. Den migrationspolitiska överenskommelse som slöts hösten 2015 och som kraftigt begränsar möjligheten för asylsökande att beviljas uppehållstillstånd i Sverige går stick i stäv med en feministisk utrikespolitik, menar organisationerna bakom rapporten.

– Att Sverige skickar tillbaka unga och vuxna till Afghanistan, där det idag råder konflikt i landets samtliga provinser, är vansinnigt, säger Erik Lysén.

Vidare kritiseras svensk vapenexport för att direkt motarbeta den svenska prioriteringen av global jämställdhet. Sverige exporterar idag krigsmateriel till en rad problematiska regimer – däribland sju diktaturer.

– Dagens vapenexport bidrar till att legitimera anti-feministiska regimer, menar Agnes Hellström.

Regeringen håller på att ta fram en ny lag om svensk vapenexport där ett demokratikriterium ingår. Kriteriet innebär att när en tillståndsprövning för export av krigsmateriel görs så ska brist på demokrati i den mottagande staten utgöra ett hinder för avtal upprättas. Annika Söder berättar att Sverige blir först i världen med att inkludera ett demokratikriterium.

– Samtidigt bör vi komma ihåg att feminism inte är detsamma som pacifism, säger Söder.

Granskningen är i flera hänseenden positiv till genomförandet av den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken. Arbetet i FN:s säkerhetsråd, där Sverige är medlem sedan januari 2017, får ett gott omdöme. Annika Söder berättar att Sverige lyfter in ett feministiskt perspektiv i varje fråga som tas upp i FN:s säkerhetsråd.

– Dessvärre är vi helt ensamma i säkerhetsrådet om att driva jämställdhetsarbetet, berättar Söder. Därför arbetar vi nu med att få stöd från de stater som härnäst väljs in i säkerhetsrådet.

Vera Mörner

Kategorier: Artiklar