Hiroshimadagen i Göteborg

Mån 6 aug kl. 18.30

Fredslunden i Vasaparken (hörnet av Engelbrektsgatan och Götabergsgatan)

Manifestation till minne av offren för kärnvapenanfallen mot Hiroshima och Nagasaki 1945

Program

Max Tegmark (sommarpratare 1 aug.) på Skype från USA

Annelie Börjesson, nyvald ordförande i Svenska FN-förbundet

Jazzmusiker för fred, Matilda Magnusson sång

Fika efteråt i Vasakyrkan.

kl. 21.00

Ljussättning vid Lejontrappan