Hiroshimadagen 6 augusti

Vi får aldrig glömma

Hiroshimadagen tisdagen den 6 augusti 2019 blir första chansen att fortsätta vårt gemensamma arbete mot Kärnvapen efter regeringens beslut den 12 juli att Sverige inte skriver under FN-förbudet. Vi tar nya tag med ett fredsmöte på 74:e årsdagen efter atombomben över Hiroshima.

Mötet äger rum i Fredslunden, Vasaparken; hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan

PROGRAM

Tid:18.30 i Fredslunden.

Mötesledare: Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK

Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson

Huvudtalare: Felicia Johansson, ordförande i IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,

Kaffeservering i Vasakyrkan efter programmet.

Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.

Efter mötet ljusceremoni vid Lejontrappan, Brunnsparken, kl 21.00,

om vädret tillåter

Meddela övriga medlemmar i din förening,

liksom vänner, barn och barnbarn –Särskilt viktigt i år att vi är många!

                                                                Arrangörer: Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred samt övriga till Fredsam anslutna organisationer

                                                                           Gunnar Westberg 072-7443023 Monica Engvall, tel 031-28 89 45, 070-9385353,

                                                              Svenska Läkare mot Kärnvapen Tandläkare mot Kärnvapen associerade till Svenska Läkare mot kärnvapen