Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Fredsam i Göteborg skriver till utrikesministern

Till

Utrikesminister Margot Wallström

Den viktigaste fredsfrågan av alla är förbud mot kärnvapen. Därför har 122 stater, däribland Sverige, arbetat fram ett FN-förbud mot kärnvapen.

Från och med den 20 september är avtalet om förbud mot kärnvapen öppet för undertecknande av världens länder. Förbudet oroar kärnvapenstaterna, och inga länder som är medlemmar i Nato finns bland de 122 länderna som tagit fram avtalet. USA utövar påtryckningar på Sverige att inte underteckna och politiker som önskar svenskt medlemskap i Nato har blivit oroliga att stöd för kärnvapenförbud skulle omöjliggöra medlemskap och vill ”utreda” frågan.

Det behövs inte. Sverige har en lång tradition av arbete mot kärnvapen. En gång skrotade Sverige planerna på ett eget svenskt kärnvapen efter en kraftig folklig motståndskamp. Därefter har landet alltid legat i framkant när det gäller krav på kärnvapennedrustning. Det har gjort svensk säkerhetspolitik och fredspolitik trovärdig.

Vi ska inte låta hot från USA eller någon annan makt styra vår svenska politik.

Därför uppmanar vi regeringen att skriva på FN-förbudet. Detta bör ske redan i september i år! Vi uppmanar riksdagsledamöterna att godkänna FN:s förbud mot kärnvapen när frågan sedan aktualiseras i riksdagen.

Göteborg den 4 september 2017

Fredsams möte för medlemsorganisationer

genom Ingela Mårtensson/mötesordförande

Kategorier: Artiklar