Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Försvarsministern och ÖB tar till storsläggan

 

                                 Skapar oro hos allmänheten

I Dagens DN debatt går försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén till attack mot dem som protesterar mot den stora försvarsmaktsövningen i september – Aurora 17 som äger rum i Göteborg, Stockholm och Gotland.

”Påverkans- och informationsoperationer är en realitet i dagens säkerhetspolitiska miljö,” skriver de två. ”Risken att sådana händelser kan ske i anslutning  till Aurora 17 är uppenbart. Syftet kan vara att sprida en felaktig bild av övningens syfte och inriktning, att skapa oro hos allmänheten och underminera förtroendet för våra myndigheter. Sådan aktivitet kommer att bemötas.”

Den militära vokabulären förnekar sig inte. ”Påverkans-och informationsoperationer” – snälla försvarsministern och ÖB, vilka syftar ni på? Protester och demonstrationer från fredsrörelsen? Debatt om vår försvarspolitik? Vi som har en omvärldsbild som skiljer sig från den som målas upp i DN artikeln och andra idéer om hur man skapar avspänning i Östersjöområdet, vi vill gärna både påverka och informera. Vi kan gärna oroa allmänheten också med tanke på den militära upprustning vi ser, den hotbild som man bygger om faran från öst och det nära Nato samarbetet. Om detta innebär ett minskat förtroende för försvarsmakten må detta vara hänt. Räds försvarsministern och ÖB motstånd och debatt? Vi lever ju inte i någon militärdiktatur där oppositionella åsikter ska beivras.

Krigsövningen Aurora är en följd av Värdlandsavtalet som öppnar för andra länders militär att agera från svensk mark i eget intresse. Vi gillar inte den. Statement of Intent, överenskommelsen om försvarssamarbete med USA, som artikeln hänvisar till, den gillar vi inte heller. Vi ser inte gärna militär från kärnvapenstater i hamnen i Göteborg, i Mälardalen eller på Gotland, som den amerikanske generalen David G.Perkins, på besök för ett par veckor sedan, ser som ”ett hangarfartyg mitt i Östersjön, vars kapten är vår gode vän Sverige.” Den som behärskar Gotland kan med precisionsvapen med lång räckvidd kontrollera stora delar av Östersjön. Försvar av Gotland ses som en grundbult i amerikansk Nato strategi. Mums för en general, men knappast ett steg i riktning mot avspänning i området.

I söndags genomförde fredsrörelsen i Göteborg en demonstration mot Aurora 17. Denna beskedliga skara samlades med sång och musik där Slottsskogen börjar. Jan Hammarlund och feministkören sjöng, jazzmusiker för fred spelade.

Så tågade vi ner till Esperantoplatsen, där Gunnar Westberg från Läkare mot kärnvapen talade, följd av Harriet Johansson som en gång initierade det stora fredsmötet som fyllde Ulleviarenan 1982. En påverkans-och informationsoperation som hette duga. ”Sådan aktivitet kommer att bemötas.” Det låter en aning hotfullt. Må det i så fall vara med fortsatt debatt på olika arenor. Välkomna till Göteborg!

Kategorier: Artiklar