Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

EU vecka i Göteborg

Fredag den 17 november är det EU toppmöte i Göteborg. Det ordnas alternativa möten hela veckan. Särskilt intressant är lördagens program på Arbetarrörelsens Folkhögskola på Järntorget. Kolla på https://alternativaeumotet.wordpress.com/.

Vi vill också påminna om

Torsdag den 16 november kl 18

HUR EFFEKTIVT ÄR ETT FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN?

 Eva Walder

 Sveriges nedrustnings-

 ambassadör

 

Om Sveriges roll vid tillkomsten av

FN:s resolution om förbud av kärnvapen

Torsdag 16 november kl 18 (obs!)

Sjömanskyrkan, Amerikagatan (Stigbergstorget)

Fritt inträde

Arrangörer: Fredsam, initierat av Svenska Kvinnors Vänsterförbund i samarbete med ABF och Sjömanskyrkan i mötesserien ”Vägar till fred”.

Kategorier: Artiklar