Ett ”Sommar” med tyngd Max Tegmark – Sverige måste visa moralisk ledarskap och stödja FN förbudet av kärnvapen!

Så härligt när man ramlar på ett Sommar i radion med ett viktigt budskap. Det händer tyvärr inte varje dag. Max Tegmark, professor vid MIT, forskare inom Artificiell Intelligens och fysik, och aktivist, säger han själv, vill att vi ska ta kärnvapen hotet på allvar.

Genom historien har vi lärt oss av våra misstag. Det kan vi inte göra i frågan om kärnvapen. Ett misstag som orsakar ett kärnvapenkrig skulle ödelägga vår planet och omintetgöra mänsklighetens framsteg. Och denna oerhörda katastrof har vi flera gånger varit skrämmande nära. Så kan vi inte ha det. Det är att spela rysk roulette med livet på jorden. Hur kommer det sig att några få länder tar sig den moraliska rätten att hålla sig med sådan makt över alla oss andra? FN konventionen om förbud mot kärnvapen, som röstades fram för ett år sedan med stöd av Sverige och 121 andra länder, är en reaktion mot det orimliga i en sådan världsordning. Den sätter press på dessa länder att äntligen leva upp till tidigare åtaganden att nedmontera sina kärnvapenarsenaler. Majoriteten av världens befolkning vill inte ha dem! Sverige måste visa moralisk ledarskap och ratificera FN förbudet.

Max Tegmark är en god pedagog. Han väljer bra låtar till stöd för sitt resonemang, till skillnad från Beatrice Fihn, ordförande i ICAN, organisationen mot kärnvapen, som den 23 juli också starkt pläderade mot kärnvapen i Sommar. ”We’re not going to take it any more ”,(Twisted sisters), ”I ain’t marching any more”( Phil Ochs), medan Rachel Plattens This is my fight song tilllägnades alla kvinnor som kämpat för att FN förbudet mot kärnvapen blev verklighet.

Hans program bygger pedagogiskt på den enkla bilden av en raket. Världens kärnvapen arsenal är ett resultat av det otroliga tekniska kunnandet människan tillägnat sig, den artificiella intelligensens verk. Lik en raket finns här oerhörd kraft. Men den måste styras. Och vem ska göra det? Experter, vetenskapsmän, företagare i slutna rum eller alla vi vars framtid berörs? Och vilket är målet? Vart ska raketen styra? Ska den tekniska superintelligensen göra människan överflödig, fortsätta att hota vår värld med destruktiva vapen, eller ska den tas till vara för att göra människors liv bättre? Denna demokratifråga är avgörande för framtiden. Tegmark bjuder in oss att ta ställning.