Det enda könet

Vem tog hand om Adam Smith, tvättade hans kläder och satte middagsmaten på hans bord? En osynlig hand? Vad man vet hade han inga legitima barn, ingen hustru denne man som ofta kallas ofta nationalekonomins fader. Hans bok ”Nationernas välstånd” kom ut 1759 och än idag ses den som en grund för den moderna nationalekonomin. Begreppet ”den osynliga handen” har blivit viktigare för senare tider ekonomer än det kanske var för Smith. Liksom begreppet ”den ekonomiske mannen” är det en tankefigur en idé som präglat och präglar vår verklighet.
Den mannen är rationell och styrd av sitt förnuft, objektiv, kalkylerande, oberoende endast slavar och kvinnor är beroende, formulerar önskningar som sedan tillgodoses. Någon att förföras av och efterlikna. Kvinnan i ekonomins värld är antingen värdefull för att hon är som mannen, en slags villkorlig frigivning, eller för att hon hon är det som han inte är. I båda fallen, alltid i relation till honom.
Katrine Kielos bok är en resa i ekonomisk historia, nationalekonomins historia, idéhistoria och bättre än så här kan inte populärvetenskap bli. På 300-sidor kan man kanske äntligen få svar på frågan ”Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin” som under titeln lyder.
Om Robinson Cruce, Sovjetunionen, det nya Kina är, Bretton Woodsystemet uppgång och fall, vad pengar egentligen står för några exempel på den innehållsrika boken. Skulle inte räcka finns utförlig not- och litteraturförteckning.
Enligt en kanske litet sårad ekonomiprofessor är Kielos kunskap större än mången nationalekonomisk doktorand, dessutom intelligent, intellektuell, underhållande och dessutom i sitt allvar elegant skrivit.

Katrine Kielos
”Det enda könet : varför du är förförd av den ekonomiska mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin” (2012)
Katrine Kielos på Youtube om ”Det enda könet”
Katrine Kielos har även skrivit ”Våldtäkt och romantik : en berättelse om kvinnlig sexualitet” (2008)

Professorn heter Tore Ellingsen och innehar Ragnar Söderbergs professur vid Handelshögskolan i Stockholm