Cynthia Enloe, en nyfiken och energisk feministisk analytiker

Cynthia Enloe, professor vid Clark University Mass. har gästat Sverige på inbjudan av Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Hon är känd som författare till en rad böcker som bl a kartlägger hur kvinnors arbete och löner påverkas av globalisering och undersöker kvinnors plats i politiken nationellt och internationellt. Inte minst tecknar hon genusmönstret i militariseringen av världens länder, hur kvinnors arbete används när länder förbereder sig för krig. Hennes exempel är tagna ur
mångskiftande kulturer och miljöer. På senare tid har hon skrivit om kriget i Irak.
I sitt tidigare akademiska arbete sysslade hon i första hand med etnisk diskriminering, men efterhand har den feministiska analysen stått i fokus. Karaktäristiskt för hennes anslag är titeln på boken The curious feminist – Hon frågar ständigt: Var är kvinnorna? Varför är de där? Vem bestämde att de skulle vara just där? Vem tjänar på att de sysslar med vad de gör? Vad har de själva för erfarenheter? Och nyfiken är hon när hon kommer på besök, energisk, glad och positiv, med analytisk skärpa.
Cynthia Enloe deltog lördag 16 oktober i ett seminarium på ABF-huset i Stockholm om militarisering ur ett feministiskt perspektiv, fortsatte till Göteborg för att där hålla föreläsning på universitetet och på Kvinnofolkhögskolan. Här var Virginia Woolf utgångspunkt. 1938 då orosmolnen hopade sig vid horisonten och Storbritannien förberedde sig för krig skrev hon i sin bok ”Three guineas”: ”Militarisation happens even in peaceful societies”. Samma utgångspunkt gav två helt olika föreläsningar. Cynthia har rika källor att ösa ur. Vidare till Lund där forskarstuderande i globala studier fick besök och en välbesökt öppen föreläsning hölls med rubriken ”When is war really over? Some feminist clues”.
Tyvärr har endast en av av hennes böcker översatta till svenska, men studerande på globaliseringskurser känner väl till hennes författarskap.
Text: Ianthe Holmberg
Bild: Margareta Nordh
(Bilden är från Edens föreläsningssal i Lund. Mötet var ett samarrangemang av SKV och Utrikespolitiska föreningen vid Universitetet)