Why neutral, peaceful Sweden is preparing for war

– De senaste två veckorna har varje hushåll i Sverige fått hem en broschyr med instruktioner om hur man förbereder sig på krig, skriver Peter Apps  på Channel News Asia, även citerad på Feedspot, en websida som skriver på engelska om vad som händer i Sverige.

– Broschyren, som är utgiven av regeringen med instruktioner till alla som bor i Sverige att motstå invaderande styrkor med alla till buds stående medel, utgör ett dramatisk exempel på hur snabbt det som nyligen var otänkbart har blivit något som speciellt nordiska regeringar anser de måste ta itu med.

– Tonen i broschyren är visserligen till stor del är vardaglig och lugnande, men det underliggande budskapet går inte att ta miste på. Skulle Sverige anfallas väntas alla i landet att göra exakt som de blir tillsagda, om det nu gäller att få fram medicinsk utrustning och stå till tjänst på annat sätt, eller att slåss och dö. Trots all kritik om skrämselpropaganda som broschyren utsatts för, är detta helt klart ett budskap som svenska myndigheter vill föra fram. Broschyren har översatts till arabiska, somaliska och en mängd andra språk för att anå fram till nyanlända migranter. Även dessa grupper kommer att finna att deras unga män och kvinnor blir inkallade.

– Ryssland är förstås inte det enda hotet att oroa sig för. Den svenska broschyren handlar också konkret om terror attacker som en fara och hänvisar genomgående till risken för ospecificerade ’kriser’, förutom krig. Men det är uppenbart att vad som framförallt oroar de svenska myndigheterna är – en massiv attack följd av en omfattande desinformationskampanj som talar om för folket att kriget är slut och förlorat innan det börjat.

Kolumnisten Peter Apps skriver också om Sveriges nära samarbete med Nato, samt att värnplikten återinförs. Läs vidare på https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/sweden-reintroduce-national-service-preparing-for-war-10292000 Channel News Asia

SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

6. Ingen trygghet utan kvinnofrid. 

Inrätta särskilda enheter som spanar, utreder, förebygger och ingriper mot kvinnofrids- och sexualbrott i alla polisområden. Förebygg mäns sexuella våld genom att begränsa spridningen av pornografi och säkerställa att all sexualundervisning bygger på makt och jämställdhet.

SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

5. Fler anställda är en förutsättning för bra och tillgänglig vård och omsorg.

Minska kvinnors obetalda arbete genom att säkerställa en god omsorg för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Inför minimikrav om en barnmorska per födande kvinna. Om fler ska vilja och orka jobba i välfärden måste lönerna höjas och villkoren förbättras.

SVERIGE KVINNOLOBBYS SEX KRAV INFÖR VALEN 2018

4. Föräldraförsäkringen är större än en köksbordsfråga.

 Individualisera föräldraförsäkringen, se till att den används under barnets två första år och gör det möjligt för alla gravida kvinnor som inte kan arbeta att få graviditetsersättning.