KVINNOR JOBBAR GRATIS 54 MINUTER OM DAGEN

Lönegapet mellan kvinnor och män är 11,3 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8-17 då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:06. Det är fyra minuter mer än förra året och den största förändringen sedan vi startade kampanjen 2012. Idag avslöjades det nya klockslaget vid en fotografering på Sergels torg i Stockholm. 

Sveriges Kvinnolobby

Tunt om jämställdhetsmyndighetens nedläggning

Ulrika Schenström skriver i GP att det är bra att jämställdhetsmyndigheten i Angered, som bara verkat i ett år, nu avvecklas. Detta föreslås i snabb-budgeten som lagts av M och KD.Hennes inlägg är en tunn analys av konsekvenserna av nedläggningen.

Vi ska hjälpa varandra, inte stjälpa,” inleder Schenström. Vad betyder det i sammanhanget? På vilket sätt har myndigheten stjälpt? Det framkommer inte.

Schenström tror inte att jämställdhetsarbetet kan ligga under ett enda myndighetsansvar. Vem har påstått det? Men en jämställdhetsmyndighet kan bidra med mycken kunskap och erfarenhet som det är sorgligt att gå miste om. Hon föreslå att jämställdhet ska ingå som prioriterad fråga i varje regleringsbrev till myndigheterna. Dom har jag naturligtvis inte läst, men att varje myndighet redan har ett jämställdhetsuppdrag råder det knappast något tvivel om.

Vidare anser Schenström att det är nästintill skrattretande att beskriva nedläggningen för ” en katastrof för jämställdhetsarbetet.” Men vi var många som i åratal kampanjade för att den skulle bli till för att ge stabila förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete. Fokus skulle läggas på implementering av den nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och frågor som rör prostitution och människohandel. Det är knappast någon som påstår ”att allt vårt gemensamma jämställdhetsarbete försvinner” vid denna myndighetsnedläggning, såsom Schenströms tolkar försvarare av myndigheten. Men vi går miste om en hel massa jämställdhetsarbete som alla de 50 anställda skulle ha sysslat med. Fortsätt läsa Tunt om jämställdhetsmyndighetens nedläggning

Orange day

Den 25:e varje månad har utsetts till Orange Day av UN Women för att mobilisera det civila samhället, aktivister, regeringar och själva FN-systemet för att avskaffa våld mot kvinnor. Deltagare världen över uppmuntras att bära något orangefärgat i solidaritet med drabbade kvinnor. Färgen symboliserar en ljusare framtid och en värld fri från våld mot kvinnor och tjejer.

Den 25 november är den internationella dagen för att avskaffa våld mot kvinnor, vars tema i år är Orange the world, #HearMeToo. Dagen är startpunkten för en 16 dagars kampanj fram till den 16 december, som är  Internationella dagen för mänskliga rättigheter.

                                                                           

   Världen över demonstrerar man den 25 november för en värld utan våld mot kvinnor. Här Dominikanska republiken. 

 

 

Våld mot kvinnor och flickor är en av de mest utbredda och förödande kränkningar av mänskliga rättigheter i vår värld. I stort sett förblir vådet orapporterat på grund av straffrihet, tystnad, stigma och skam som omger det.

I allmänhet manifesteras våldet i fysiska, sexuella och psykologiska former:

  • partnervåld, såsom misshandel, psykiskt och fysiskt, dödligt våld
  • sexuellt våld och trakasserier, dvs våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, trakasserier, stalking, näthat
  • människohandel i form av slaveri, prostitution
  • Kvinnlig könsstympning
  • barnförlovning och tvångsäktenskap

Konventionen om avskaffande av våld mot kvinnor, känd som CEDAW,Convention on the Elimination of Violence Against Women, utfärdades av FN:s generalförsamling 1993.

 

Kartläggning av det hedersrelaterade våldet i Göteborg, Stockholm och Malmö

 

Av de ungdomar som svarat på enkäten så lever 8 till 13 procent med någon form av begränsning på grund av hedersnormer. Den sammantagna bilden är att fysiskt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt våld i form av begränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är vanligast.

Det var 2016 som kommunfullmäktige beslutade om en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg. Nu är studien klar och överlämnad till stadsledningskontoret. Rapporten är framtagen av forskare vid Örebro universitet som har samordnat studien med andra lärosäten.

Nio frågeställningar
Kartläggningen omfattar bland annat nio frågeställningar. Exempelvis i vilka miljöer våldet och förtrycket utövas, var man utsätts, vilka som utövar våldet, vilka följder våldet får och vart man vänder sig för stöd. Men även synen på bland annat demokrati och mänskliga rättigheter hos dem som lever med hedersnormer.
Fortsätt läsa Kartläggning av det hedersrelaterade våldet i Göteborg, Stockholm och Malmö