Skattesänkningar eller välfärd?

 

Nooshi Dadgostar (V) på minner i sin krönika i nättidningen Feministiskt Perspektiv om hur stort bortfallet av resurser till offentlig sektor har varit de senaste åren.

Hon kritiserar  politikerdebatten i SVT s nyhetsprogram inför höstbudgeten. ”SVT nämner inte ens den högerchock som välfärden utsatts för i sitt inslag. Först en budget från M, KD och SD som undandrog 20 miljarder från välfärden. Därefter nästan lika stora nedskärningar från de fyra januaripartierna. Det är nedskärningar på närmare 40 miljarder på bara två år. Det är en historisk neddragning av vård, skola och omsorg.”

Ser man tillbaka 20 år blir siffran än mer utmanande. Dadgostar påpekar att ”sedan millennieskiftet går närmare 300 miljarder kronor mindre till den offentliga sektorn på grund av skattesänkningar. Det stora omslaget i svensk politik är den minskande andelen välfärd och offentlig sektor. Till och med försörjningsstödet ligger på nivåer som är lägre än för tio år sedan.” Samtidigt är sysselsättningsgraden ovanligt hög för närvarande i Sverige.

Här fanns de resurser som vården, skolan och omsorgen varit i så stort behov av och fortfarande är. De hade räckt till så mycket, inte minst till seriösa satsningar i krisande förorter där man kunnat bromsa den oacceptabla utvecklingen mot ett parallellsamhälle där mord och kriminalitet är vardag. Det är bittert. Sverige hade förutsättningar att klara av utmaningarna så mycket bättre.

Demonstrera mot Turkiets invasion på World Resistance Day

Lördag 2 november klockan 13.00
Gustaf Adolfs torg, Göteborg 

Turkiets invasion av norra Syrien har pågått i ungefär tre veckor. Turkiets attacker bryter mot mänskliga rättigheter och hotar de feministiska, demokratiska, och ekologiska framsteg som gjorts i området.

Men Rojavas folk står inte ensamma i sin kamp, för den angår oss alla. Därför bjuder vi tillsammans med ett gäng andra organisationer in till en internationell demonstrationsdag, och uppmanar att ”World Kobane Day” det här året blir en global dag av motstånd mot den brutala invasionen av den Turkiska regimen

Demonstrationen är en del av internationella protester och demonstrationer som kommer hållas över hela Sverige och över hela världen – World Resistance Day.

 

Hiroshimadagen 6 augusti

Vi får aldrig glömma

Hiroshimadagen tisdagen den 6 augusti 2019 blir första chansen att fortsätta vårt gemensamma arbete mot Kärnvapen efter regeringens beslut den 12 juli att Sverige inte skriver under FN-förbudet. Vi tar nya tag med ett fredsmöte på 74:e årsdagen efter atombomben över Hiroshima.

Mötet äger rum i Fredslunden, Vasaparken; hörnet Engelbrektsgatan-Götabergsgatan

PROGRAM

Tid:18.30 i Fredslunden.

Mötesledare: Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK

Musik: Jazzmusiker för fred, Sång: Matilda Magnusson

Huvudtalare: Felicia Johansson, ordförande i IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,

Kaffeservering i Vasakyrkan efter programmet.

Mötet avslutas kl 20.15 efter klockringning i kyrkan.

Efter mötet ljusceremoni vid Lejontrappan, Brunnsparken, kl 21.00,

om vädret tillåter

Meddela övriga medlemmar i din förening,

liksom vänner, barn och barnbarn –Särskilt viktigt i år att vi är många!

                                                                Arrangörer: Yrkesgrupper mot kärnvapen och för fred samt övriga till Fredsam anslutna organisationer

                                                                           Gunnar Westberg 072-7443023 Monica Engvall, tel 031-28 89 45, 070-9385353,

                                                              Svenska Läkare mot Kärnvapen Tandläkare mot Kärnvapen associerade till Svenska Läkare mot kärnvapen

 

Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen

Det bubblar en dröm. En dröm om platser där ofta tysta röster och ord ska få höras. Platser där tid, resurser och utrymme ska finnas för skapande och nedskrivande av ord och historier. En stiftelse som förvaltar resurser, delar ut stipendier och administrerar. En vänförening som bedriver verksamhet. Att låta historien för rättigheter få synas samtidigt som nya rättighetsrörelser får möjligheter att formulera sig och få sina historier beskrivna eller nedskrivna av den som är en del av rörelsen. En dröm om resurser, hus, om många platser för handen, hjärnan och hjärtat att uttrycka sin egen historia.

HUSET ÄR SÄKRAT -NU FLYGER VI!

Agneta Wallin har köpt Lilla Ulfåsa för Fogelstads Stiftelsens ändamål och räkning. Vi är så glada för detta och glada för alla er som har bidragit till att sprida informationen och köpa byggstenar.

Nu kommer arbetet att fortsätta och vi kommer så snart som möjligt ut med mer information om vad som händer härnäst. Idag kan vi skåla för att huset är säkrat.

Så här skriver Agneta Wallin i Facebookgruppen:

Fortsätt läsa Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen

150-årig Fredsappell på mors dag

                                                                                                                                                                                                                            Julia Ward Howe

Amerikansk feminist, fredskämpe och pacifist som verkade för kvinnors rösträtt. 

1870 var hon den första att proklamera Mors Dag men denna eldande dikt.

Det finns en lång rad kvinnor, som I likhet med Bertha von Suttner har kämpat för fred.

Bertha von Suttners appell –Ned med vapnen! – finns i denna dikt redan 1870.

Appell på mors dag

Stig upp, ni kvinnor som denna dagen hyllas!

Res er, alla kvinnor vars hjärtan fylls av mod,

alla ni som döpts i vatten eller tårar!

Säg med fasta stämmor:

-Vi godtar ej att frågor besvaras av icke relevanta aktörer.

Männen skall ej hos oss söka applåder och smek

om samtidigt det är stanken av slakt de bär med sig.

Våra söner skall inte tas ifrån oss och fås att glömma

allt vi har kunnat lära dem av kärlek, barmhärtighet och tålamod.

Vi om är kvinnor från ett land

hyser ömma känslor nog för dem i andra länder

och medger därför ej att våra söner tränas för att skada deras.

Ur djupet av en härjad jord en röst hörs ljuda

i samklang med vår egen:

-Ned med vapnen! Ned med vapnen!

Svärdets mördande kan aldrig väga jämt med rättvisan. Vanära utplånas icke av blod,

ej heller rättfärdigas ägande av våld.

Såsom männen genom tiderna har övergett pplog och städ

när kriget kallar,

låt kvinnorna nu lämna allt därhemma

och samlas till ett mäktigt rådslag för en dag.

Låt dem mötas först som kvinnor, för att sörja de döda

och minnas dem.

Låt dem sedan med största allvar

överlägga om på vilket sätt

mänsklighetens stora familj skall kunna leva i fred .

Varje individ skall ses som bärare av Guds heliga stämpel,

inte Caesars.

I kvinnlighetens och mänsklighetens namn

ber jag innerligt om

att man kallar allmänt till en kvinnornas kongress

utan begränsning av nationstillhörighet

att äga rum på någon plats som anses lämplig,

så snabbt som kan ske med hänsyn till syftet,

för att främja ett förbund av skilda nationaliteter,

vänskapliga överläggningar kring internationella frågor,

de stora mäktiga intressen för fred!

Översättning Ianthe Holmberg

Proclamation on Mother’s day

Arise then…women of this day!
Arise, all women who have hearts!                                                                                                                                                                              Whether your baptism be of water or of tears!                                                                                                                                                                             

Say firmly:
”We will not have questions answered by irrelevant agencies.
Our husbands will not come to us, reeking with carnage,
for caresses and applause.
Our sons shall not be taken from us to unlearn
all that we have been able to teach them of charity, mercy and patience.
We, the women of one country,
will be too tender of those of another country
to allow our sons to be trained to injure theirs.”                                                                                                                                                                      From 
the bosom of a devastated Earth a voice goes up with
our own. It says:                                                                                                                                                                                                                     Disarm!
 Disarm!
The sword of murder is not the balance of justice.
Blood does not wipe out dishonor,
nor violence indicate possession.”

As men have often forsaken the plough and the anvil
at the summons of war,
let women now leave all that may be left of home
for a great and earnest day of counsel.
Let them meet first, as women, to bewail and commemorate the dead.
Let them solemnly take counsel with each other as to the means
whereby the great human family can live in peace…
Each bearing after his own time the sacred impress, not of Caesar,
b
ut of God –
In the name of womanhood and humanity, I earnestly ask
that a general congress of women without limit of nationality,
may be appointed and held at some place deemed most convenient
and the earliest period consistent with its objects,
to promote the alliance of the different nationalities,
the amicable settlement of international questions,
t
he great and general interests of peace.