Remissvar från SKV om FN konventionen om förbud mot kärnvapen

Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till Konventionen om förbud mot kärnvapen      

Bakgrund

Mänskligheten lever nu under hot om kärnvapenkrig, hot från en pågående global uppvärmning, utarmning av mänskliga resurser och naturresurser och därtill en demolering av demokratiska system. Dessa komplexa livsvillkor utgör en grogrund för pågående och nya konflikter som kan bli totalt förödande.

För att hoten skall mötas och långsiktigt hanteras i enlighet med de globala målen för hållbar utveckling krävs grundläggande strukturella förändringar i våra samhällen. Det krävs nya tankemönster präglade av samarbete i stället för konkurrens, och ständigt pågående fredssamtal och fredsförhandlingar i stället för hot om våld. Förhållningssätt som dessa saknas i utredningen.

Historiskt sett har stora massrörelser förmått makthavarna att förbjuda vapenslag som biologiska och kemiska vapen, landminor, personminor och klusterammunition. Neutronbomben med förmågan att genomtränga enbart mjukt material, d.v.s. organismer, med dödande effekt, nådde aldrig till industriell produktion. Detta ofattbart cyniska vapen väckte en vrede hos allmänheten världen över. Nu mobiliserar regeringar, det civila samhället och enskilda människor för att vi också ska göra oss av med det förintelsevapen som kärnvapen är för mänskligheten.  Fortsätt läsa Remissvar från SKV om FN konventionen om förbud mot kärnvapen

     

                                                Dagens bibelcitat:

        När en främling bor hos er i ert land, skall

        ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor

        ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall

        älska honom som dig själv….

        3:e Moseboken 19:33-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Global climate strike for future

Greta Thunbergs klimatstrejk sprider sig över hela världen. I förra veckan lämnade 35 000 belgiska skolungdomar sina klassrum för att klimatstrejka och 12 000 personer manifesterade i Haag. I Australien har det nu hållits klimatmanifestationer i ett tjugotal städer och i Sverige utanför 120 kommunhus. Nu kraftsamlar det lösa nätverket #FridaysForFuture för en Global Strike For Future.

15 mars är kraftsamling. Manifestationer framför stadshus, kommunhus landet runt. Kolla upp hur det ser ut lokalt. I Göteborg t. ex. samlas man varje fredag mellan 15 -17 ända fram till midsommar. 

KVINNOR JOBBAR GRATIS 54 MINUTER OM DAGEN

Lönegapet mellan kvinnor och män är 11,3 procent. Baserat på en arbetsdag från klockan 8-17 då män får lön för hela dagen, innebär det att kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:06. Det är fyra minuter mer än förra året och den största förändringen sedan vi startade kampanjen 2012. Idag avslöjades det nya klockslaget vid en fotografering på Sergels torg i Stockholm. 

Sveriges Kvinnolobby