Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

En fredag för fred!

8 sept, kl 18.00 på Mejeriet i Lund

Fredsmys i LundEn kväll med kultur, samtal, mingel och mys på Mejeriet med freden i fokus! Musik, samtal och dans med Tang’arte, Maj-Britt Theorin – f.d. nedrustningsambassadör, Christophe Liabäck – klarinett, Stefan Mikaelsson – Sametinget, Fredskören, Karin Utas Karlsson – Läkare mot Kärnvapen, Elin Hallqvist – dansare och koreograf, Tillsammans för Sverige, Cristal Andino m.fl

Ett samarrangemang mellan Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Lund-Malmö, Kvinnor för Fred i Skåne, FN-föreningen Lund, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Lund-Malmö.

http://kulturmejeriet.se/program/fredsmys/

Två röster om militarisering och motstånd

Malmö

Tors 7 sept, kl. 17.30

Stefan Mikaelsson, Sametinget                                              ”Urfolk i Arktis, bidrag till världens mångfald eller hot mot tillväxtekonomin?”
My Leffler, Kvinnor för fred                                                  
”Konsten att sälja ett land utan att fråga folket”

Biblioteket Masten 2, Mastgränd 4, Västra hamnen (bredvid ICA Maxi)

Välkomna! Enkel fika serveras.

Arrangörer: Kvinnor (och män) för fred, Skåne, Svenska Freds lokalförening i Lund/Malmö, SKV Lund, ABF Malmö, Malmö FN-förening

affish MastenC

”Erkänn att det är krig i Afghanistan”

Advokatkritik mot Migrationsverket

Inte alla från Afghanistan får asyl i Sverige. Men enligt advokaten Emilie Hillert skulle alla ha rätt till det – om Migrationsverket följde sina rapporter.


Advokaten Emilie Hillert. Foto: PROCESS ADVOKATBYR

 

När Migrationsverket inte tillämpar den lag som finns eller när tillämpningen inte gäller alla så blir jag rädd, säger hon.

Säkerhetssituationen i Afghanistan är allvarlig men alla som kommer från Afghanistan har inte rätt att stanna i Sverige, enligt Migrationsverket.

-Det är hög tid för Migrationsverket att erkänna att det är krig i Afghanistan, tycker Emilie Hillert, advokat på Process Advokatbyrå.

Det finns tillräcklig dokumentation om osäkerheten i Afghanistan i Migrationsverkets egna rapporter för att myndigheten ska ge afghaner rätt till uppehållstillstånd i Sverige, enligt henne.

Migrationsverkets egna rapporter vittnar om att antalet civila offer ökar och att situationen för mänskliga rättigheter är undermålig, och då förstår jag inte vad man väntar på, säger hon.

Läs mer:

Per-Anders Fogelström – ett minne

Året var 1959. Jag hade nyligen immigrerat från England och gift mig med en svensk folkskollärare som också var vapenvägrare. Vi bodde i Mullsjö kommun, i ett skolhus i skogen som byggts mitt emellan två småsamhällen, så att barnen skulle ha lika långt att gå från vardera håll. En av årets stora debattämnen var om Sverige med sitt starka efterkrigsförsvar skulle skaffa atomvapen. Min man Ola var inte föreningsansluten, men bestämde sig likväl för att organisera en debattkväll i frågan i kommunhuset. Han bjöd in Per-Anders Fogelström, som ju i 16 år var ordförande i Svenska freds- och skiljedomsförening och närmaste försvarsorganisation lovade att medverka.

Läs mer:

Bara var tredje vill att Sverige går med i Nato

Här några röster för och emot från SVT Nyheter 6 juli:
Jag skulle nog säga att vi borde gå med. Det kan vara bra att ha lite stöd i ryggen om det skulle hända något. Sveriges försvarsmakt kanske inte har så mycket resurser, säger Emelie Andersson.

Jag tycker inte att Sverige ska gå med i Nato nu när Donald Trump har makten. Han verkar så opålitlig. Om vi går med nu skulle kanske Sverige dras in i något, säger Anna Munkhammar.

Majoriteten emot medlemskap

Liberalerna är ett av de partier som profilerar sig genom att driva frågan om ett fullvärdigt medlemskap i Nato, men stödet från regeringspartierna är i princip obefintligt.

LÄS MER: Försvarsministern: ”Vi ska inte gå med i Nato”

SVT Nyheter lät Novus fråga 1.000 medborgare hur de ställer sig i frågan om ett svenskt medlemskap i Nato. En majoritet bland de tillfrågade, 43 procent, är emot ett svenskt medlemskap i den militära alliansen. 32 procent är för och 25 procent svarar att de inte vet vad de tycker i frågan.

Jämfört med tidigare opinionsundersökningar från Novus kan konstateras att nej-sidan bland väljarna har stärks en aning de senaste åren, medan ja-sidan har minskat något jämfört med förra året.

Frågan är ”politiskt död”

Så länge socialdemokraterna säger nej och så länge det inte finns någon majoritet bland väljarna om att ingå ett medlemskap, så är det här en politiskt död fråga, säger Mats Knutson, politisk kommentator på SVT Nyheter.

LÄS MER: Putin: Sverige i Nato ”hot mot Ryssland”

Men allt kan hända om vi skulle hamna i en internationell kris – för då skulle ett beslut kunna fattas väldigt snabbt är min bedömning, säger Mats Knutson.