NU FÖRBJUDS KÄRNVAPEN!

Den 24 oktober, på FN-dagen, nådde FN:s kärnvapenkonvention 50 ratificeringar. Det betyder att det träder i kraft om 90 dagar och kärnvapen blir därmed olagliga. Så ser reglerna ut för beslut i FN.

FN-fördraget om förbud mot kärnvapen har nu bakom sig de 50 stater som krävs för att det ska träda i kraft. Honduras blev den sista staten att ratificera, tätt efter Jamaica och Nauru, en liten ö-nation i Stilla havet . Om 90 dagar kommer fördraget att gälla och det slås fast att det är förbjudet att inneha kärnvapen, 75 år efter deras första användning. Det är en historisk milstolpe.

– Nu när fördraget trätt i kraft, kan vi kalla kärnvapen för vad de är, förbjudna massförstörelsevapen, precis som kemiska och biologiska vapen, säger ICAN: s verkställande direktör Beatrice Fihn. – Detta är ett nytt kapitel för kärnvapennedrustning. Årtionden av aktivism har uppnått det som många sa var omöjligt.

Så tragiskt att Sverige inte står bland de 50 ratificerande länderna!

Seger för fredsrörelsen

Som första stad i Sverige ansluter sig Göteborg till ICAN cities appeal, en internationell rörelse som går ut på att sätta press på regeringar som inte ratificerat FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Hundratals städer har ställt sig bakom uppropet, varav flera stora såsom Paris, Genève,Canberra Washington DC, Manchester, Oslo, men Göteborg är alltså först i landet.

Den styrande alliansen och SD röstade för att avslå motionen med argumentet att det inte handlar om att vara för eller emot kärnvapen, utan att formen var fel. En kommun får enligt kommunallagen inte ägna sig åt utrikespolitik.

Men Stina Svensson FI, som stod bakom motionen, säger – Det här är inte att peta i utrikespolitik eller säkerhetspolitik. Det är ett stadsupprop, en logisk följd av ställningstaganden som Göteborg tidigare har gjort. Som kommun måste vi se till våra invånares hälsa. Kärnvapen utgör ett hot mot våra städer.

Socialdemokraterna i Göteborg ställde sig bakom motionen trots att den s-ledda regeringen inte ratificerat FN-konventionen. Gruppledaren Jonas Attenius menade att partiet och arbetarrörelsen har en lång tradition i kampen mot kärnvapen. Det är ett upprop mellan städer för att sätta tryck i frågan.

MP och V ställde sig också bakom motionen. Demokraterna lade fram ett eget förslag som de röstade för.

 

 

En första maj hälsning

 

På första maj brukar vi I Göteborg stå under körsbärsblommorna i myllret på Järntorget med bokbord, smörgåsar och kaffe. Så småningom brukar vi också bryta ut i sång som hörs någorlunda i sorlet tack vare Barbro Fridéns dragspel och goda humör. Men idag sitter jag mol allena på ”landet” i norra Bohuslän och tittar ut på grönt gräs som spirar och björkar som nätt och jämt slagit ut. En så konstig första maj! Alla de krav man vill ställa tillsammans med andra för att samhället ska fungera mera rättvist får inget uttryck och det känns frustrerande. Kraven ligger ändå kvar, många förstärkta av detta Corona gissel som invaderat våra liv.

Inte minst ligger fokus nu på hemtjänsten, vars personal, de flesta kvinnor, står i främsta ledet för att värna om de mest utsatta. Nu är det viktigt med prioriteringar. Nu MÅSTE man se över de anställdas ofta orimliga arbetsvillkor, som jag upplevt på nära håll då min man fick hjälp i flera år. När stora pengar satsas på att hålla igång Sveriges ekonomiska strukturer får inte äldreomsorgen glömmas bort. Det vore orimligt om de sedan tidigare planerade nedskärningarna genomförs.

Man letar ljuspunkter i det mörka. Någonstans kan man finna tröst i att världens alla länder är inställda just nu på att rädda så många liv som möjligt. I medierna har det skrivits en del om boken Pesten av nobelpristagaren Albert Camus, som beskriver hur människor i staden Oran i Algeriet reagerar när de drabbas av ett pestutbrott. Jag råkade skriva min trebetygsuppsats i franska om den för ganska många år sedan. Ett av Camus perspektiv är det paradoxala vi befinner oss i nu att just när vi isoleras från varandra upplevs den mänskliga gemenskapen som starkast. Alla människor är berörda. Det ger hopp om att det fina 1:a maj ordet solidaritet fylls med innehåll och ger förtröstan inför framtiden.

1:a maj hälsning

Ianthe

 

Tillsammans mot patriarkatet

8 mars demonstration i Göteborg

Som vanligt samling Gustav Adolfs torg och marsch till Götaplatsen.

 

 

 

 

Dagens appell: Tillsammans mot patriarkatet!


Trumgruppen Kiriaka skapade stämning.

Talare från Feministiskt Initiativ, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och frihet, Kommunistiska partiet och Demokrati för Bolivia. Demonstranterna på Götaplatsen ställde sig bakom a) en uppmaning till politikerna i Göteborg att ansluta sig till ICAN:s Cities appeal som kräver att regeringen skriver under FN:s konvention om kärnvapenförbud b) att stödja appellen Ut med Rut!